MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ก้าวสู่ Smart Metro อย่างเต็มรูปแบบไปด้วยกัน

13 กันยายน 2560 915

ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีใน Smart Metro

เข้าสู่ยุค
Digital กันแล้ว...มองซ้าย มองขวา เราจะพบว่าทุกๆ อย่างล้วนเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น เรามีเทคโนโลยีมากมายที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย รวดเร็ว และผลักดันสังคมเมืองไปสู่การเป็น Smart Metro อย่างเต็มรูปแบบ

และสิ่งสำคัญที่จะผลักดัน
Smart Metro ให้เกิดขึ้นได้จริงก็คือ ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า" กฟน. จึงมุ่งหน้าดำเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อวางรากฐานมหานครแห่งอนาคต Smart Metro

รูปภาพ