MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศดับไฟ

ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562

20 กรกฎาคม 2562 6165
การไฟฟ้านครหลวง มีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้านครหลวงจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังกล่าวดังต่อไปนี้
 

**ตรวจสอบพื้นที่ประกาศดับไฟ Online รูปแบบใหม่ได้ที่ www.mea.or.th/poweroutage
(ยกเลิกรูปแบบเดิมวันที่ 3 สิงหาคม 2562)

ไฟล์แนบ

รูปภาพ