MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศดับไฟ

ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2562

1 มีนาคม 2562 6408
การไฟฟ้านครหลวง มีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้านครหลวงจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังกล่าวดังต่อไปนี้
**หมายเหตุ เพิ่มเติม
 
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
เพิ่มพื้นที่การดับไฟ บริเวณ ถนนรามอินทรา ตั้งแต่ พีพี เซรามิค ถึง สวนบึงกระเทียม ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 05.00 น. (วันถัดไป) 

 

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2562 Thai black.pdf
ขนาดไฟล์: 6.08 MB
82 1 มี.ค. 62
ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2562 Thai color.pdf
ขนาดไฟล์: 16.10 MB
95 1 มี.ค. 62

รูปภาพ