MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศดับไฟ

ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2562

8 กุมภาพันธ์ 2562 6403
การไฟฟ้านครหลวง มีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้านครหลวงจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังกล่าวดังต่อไปนี้
 

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 Thai black.pdf
ขนาดไฟล์: 4.64 MB
139 8 ก.พ. 62
ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 Thai color.pdf
ขนาดไฟล์: 14.74 MB
128 8 ก.พ. 62

รูปภาพ