MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศดับไฟ

ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562

25 มกราคม 2562 6485
การไฟฟ้านครหลวง มีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้านครหลวงจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังกล่าวดังต่อไปนี้
**หมายเหตุ เพิ่มเติม

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
เปลี่ยนแปลงการดับไฟฟ้าบริเวณ ซอยรามอินทรา 65 แยก 2 - 2 จากเดิม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 00.30 น. - 14.00 น. เปลี่ยนเป็น วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. - 14.00 น.
 รูปภาพ