MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศดับไฟ

ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 6 - 11 ธันวาคม 2561

5 ธันวาคม 2561 5252
การไฟฟ้านครหลวง มีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้านครหลวงจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังกล่าวดังต่อไปนี้
 

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 6 - 11 ธันวาคม 2561 Thai black.pdf
ขนาดไฟล์: 1,022.88 KB
143 5 ธ.ค. 61
ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 6 - 11 ธันวาคม 2561 Thai color.pdf
ขนาดไฟล์: 1.03 MB
150 5 ธ.ค. 61

รูปภาพ