MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศดับไฟ

ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 14 - 20 มิถุนายน 2561

13 มิถุนายน 2561 5373
การไฟฟ้านครหลวง มีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้านครหลวงจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังกล่าวดังต่อไปนี้ **หมายเหตุ เพิ่มเติม วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ยกเลิกการดับไฟ ซอยพหลโยธิน 27, ซอยพหลโยธิน 29, ซอยพหลโยธิน 30 และซอยพหลโยธิน 31 เวลา 22.00 น. - 05.00 น. (ของเช้าวันรุ่งขึ้น)
 

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 14 - 20 มิถุนายน 2561 Thai black.pdf
ขนาดไฟล์: 1.01 MB
338 14 มิ.ย. 61
ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 14 - 20 มิถุนายน 2561 Thai color.pdf
ขนาดไฟล์: 2.53 MB
1,005 14 มิ.ย. 61

รูปภาพ