MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

บทความที่น่าสนใจ

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มุ่งมั่นพัฒนาสู่การ เป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล

16 สิงหาคม 2561 1241
การไฟฟ้านครหลวง เป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล ที่มีการเตรียมรับมือและพัฒนาอย่างรวดเร็วในด้านของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน และเป็นการตอบสนองนโยบาย 4.0 ของทางรัฐบาล

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มุ่งมั่นพัฒนาสู่การ เป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล

 

การไฟฟ้านครหลวง เป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล ที่มีการเตรียมรับมือและพัฒนาอย่างรวดเร็วในด้านของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน และเป็นการตอบสนองนโยบาย 4.0 ของทางรัฐบาล ซึ่งจะขับเคลื่อนให้ประเทศไทย ก้าวขึ้นไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนในด้านเทคโนโลยีได้ในอนาคต

 

การไฟฟ้านครหลวงร่วมกันจัดงานกับผู้ประกอบการทั่วโลกในหัวข้อเกี่ยวกับนวัตกรรมและการใช้งานด้านพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีผู้คนจำนวนมากจาก 47 ประเทศทั่วโลก เดินทางเข้าเยี่ยมชม ถือว่าเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างอย่างมาก การไฟฟ้านครหลวงนั้นเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งตลอดมาได้มุ่งเน้นและพัฒนาจำหน่ายไฟฟ้าที่มีคุณภาพแก่ประชาชน  ไม่เพียงเท่านั้นแต่การไฟฟ้านครหลวงเป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล ที่ไม่เคยหยุดพัฒนามีการมุ่งมั่นก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และยังดำเนินธุรกิจไฟฟ้าที่มีคุณภาพเชื่อถือได้และมีความปลอดภัยสูง ให้บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และยังคงเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อให้สามารถ เป็นหนึ่งใน องค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล อย่างแท้จริง โดยธุรกิจของการไฟฟ้านครหลวงสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

1.        บริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า

2.        บริการด้านการบริหารจัดการพลังงาน

3.        บริการบำรุงรักษาและคุณภาพไฟฟ้า

4.        ผลิตภัณฑ์ MEA TECH

5.        อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิส บิสซิเนส

6.        บริการโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงและศูนย์ข้อมูล

7.        บริการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

8.        บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต

9.        บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า และสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

10.     โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

 

นับได้ว่าเป็นองค์กรระดับชั้นนำที่มุ่งมั่นและพัฒนาไปสู่มาตรฐานระดับสากลที่เชื่อถือได้ ซึ่งพันธกิจของ การไฟฟ้านครหลวงในด้านของไฟฟ้าและพลังงานนั้น มีนโยบายที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง การไฟฟ้านครหลวงก้าวเข้าสู่ปีที่ 61 ในปีพ.ศ. 2561 มีภารกิจสำคัญใหม่ คือ เรื่องการขับเคลื่อน Smart Metro ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้า และนำนวัตกรรมสมัยใหม่มาพัฒนาให้เป็นระบบไฟฟ้าในอนาคต จึงเรียกได้ว่าการไฟฟ้านครหลวงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการบริหารและจัดการที่ดี ทำให้มีกำไรและมีฐานะการเงินที่มั่นคง

 

นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่การไฟฟ้านครหลวง จะเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศให้เป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ทางเศรษฐกิจอีกด้วย รวมถึงนวัตกรรมอย่างมหานครไร้สายสมาร์ทเมโทรที่กำลังดำเนินการภายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

เพื่อให้ เป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล ที่ครบวงจรรวมถึงยังการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ และชำระค่าใช้ไฟฟ้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตรงตาม Concept คือ ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม เลือกใช้การไฟฟ้านครหลวง