MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

MEA ร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับวันสงกรานต์

12 เมษายน 2565 531
วันนี้ (12 เม.ย. 2565) MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ลงพื้นที่ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ โดยมีนางจารินี ทองโท ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพนักงาน MEA เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสเทศกาลปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ โดยมีการป้องกันตามมาตรการ COVID-19 
 
#วันสงกรานต์ #ปีใหม่ไทย
#รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ #วันผู้สูงอายุ 
#CSR #ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร 

รูปภาพ