MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

MEA ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 30 ปี

4 เมษายน 2565 565
วันนี้ (4 เมษายน 2565) นางสาววันทนีย์ รมยะพันธ์ นักวิชาการ 10 (ด้านแผนงาน) ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทน MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 30 ปี และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 10,000 บาท เพื่อนำไปบริจาคให้กับสภากาชาดไทย และจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรของกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พญาไท กรุงเทพฯ 
 
ทั้งนี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 30 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
#กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

รูปภาพ