MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

MEA สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 แก่โรงเรียนศรีสังวาลย์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

5 มกราคม 2565 621
 วันนี้ (5 มกราคม 2565) นายรังสรรค์ เศรษฐวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในพิธีมอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ให้แก่โรงเรียนศรีสังวาลย์  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จำนวนแห่งละ 100,000 บาท ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต 
 
เพื่อเป็นการสนับสนุนสถานศึกษาของผู้พิการที่ด้อยโอกาสทางสังคม อีกทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจ และห่วงใยต่อสังคมโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ที่การไฟฟ้านครหลวงให้ความสำคัญเสมอมา 
 
#วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 
#MEACSR #CSR 
#ช่วยเหลือสังคม 
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

รูปภาพ