MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

MEA เร่งส่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากวิกฤต COVID-19 และชุมชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย

26 ตุลาคม 2564 827
 วันนี้ (26 ตุลาคม 2564) นางจารินี ทองโท นักวิชาการ 10 (ด้านแผนงาน) หัวหน้างานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพ จำนวน 720 ชุด ให้แก่ผู้แทนจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ได้แก่ กลุ่มชุมชนมัสยิดสวนพลู (ชุมชนบ้านล่าง ชุมชนสวนพลู ชุมชนข้างสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ และ ชุมชนตรอกเทวดา) และ ชุมชนหลังวัดมักกะสัน เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่เดือดร้อนในชุมชน ณ ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต นอกจากนี้ MEA ยังได้จัดเตรียมถุงยังชีพ ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคและสิ่งของจำเป็น อีกจำนวน 580 ชุด เพื่อเร่งส่งมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีอีกด้วย
 
MEA มีความห่วงใยและตระหนักถึงความเดือดร้อนของทุกภาคส่วนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 รวมถึงอุทกภัยที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงได้เร่งสนับสนุนถุงยังชีพและสิ่งของที่จำเป็น โดยที่ผ่านมา MEA ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ชุมชนต่าง ๆ เช่น ชุมชนบ้านครัวเหนือ ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ชุมชนวัดโพธิ์เรียง รวมถึงอีกหลายชุมชนในพื้นที่ให้บริการ MEA อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมส่งเสริมความเป็นอยู่และสุขอนามัยที่ดี และเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่มอบให้แก่ทุกครัวเรือนในการรับมือกับวิกฤตในครั้งนี้ได้อย่างไม่ย่อท้อ
 
#covid19 #น้ำท่วม
#MEACSR #CSR #ช่วยเหลือสังคม
#MEASmartProject
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

รูปภาพ