MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

MEA เดินหน้าส่งมอบถุงยังชีพหลายชุมชน แทนกำลังใจสู้ภัย COVID-19

20 สิงหาคม 2564 1018
 วันนี้ (20 สิงหาคม 2564) นางสาวสุวรรณา วิริยะประยูร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพให้แก่ นายพิจิตร ฟุ้งสวาท ประธานชุมชนอินทามระ 55 และ นางสุมิตรา วุฒิวารี ประธานชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 950 ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ณ ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต
 
MEA มีความห่วงใยและตระหนักถึงความเดือดร้อนของทุกภาคส่วนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนแออัดต่าง ๆ จึงได้เร่งสนับสนุนถุงยังชีพและสิ่งของที่จำเป็น โดยที่ผ่านมา MEA ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ชุมชนต่าง ๆ เช่น ชุมชนบ้านครัวเหนือ ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ชุมชนวัดโพธิ์เรียง รวมถึงอีกหลายชุมชนในพื้นที่ให้บริการ MEA อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่และสุขอนามัยที่ดี พร้อมช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจาก COVID-19 และเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่มอบให้แก่ครอบครัวผู้ติดเชื้อ ผู้ที่อยู่ระหว่างกักตัว รวมถึงประชาชนทั่วไปในชุมชนในการรับมือกับวิกฤตการระบาดในครั้งนี้ได้อย่างไม่ย่อท้อ
 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living  

รูปภาพ