MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

MEA แจ้ง Timeline กรณีพบพนักงานจ้างเหมาฯ ติดเชื้อ COVID-19

17 เมษายน 2564 1276
การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA แจ้ง Timeline กรณีพบพนักงานจ้างเหมาฯ  ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้ 
 
รายละเอียดผู้ติดเชื้อ
เพศ : หญิง สถานที่ปฏิบัติงาน ​: ฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ
 
6 เม.ย. 64 ปฏิบัติงานที่ชั้น 2 อาคาร 3 ฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ และกลับบ้าน เดินทางโดยรถส่วนตัว 
 
7 เม.ย. 64 ปฏิบัติงานที่ชั้น 2 อาคาร 3 ฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ และกลับบ้าน เดินทางโดยรถส่วนตัว (ลุงมาหาที่บ้าน ทราบภายหลังว่า ลุงได้ไปกินหมูกระทะเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 64)
 
8-9 เม.ย. 64 ปฏิบัติงานที่ชั้น 2 อาคาร 3 ฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ และกลับบ้าน เดินทางโดยรถส่วนตัว
 
10 เม.ย. 64 09.00-12.00 น. ไปสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดหาพัสดุ และลูกจ้างใช้เครื่องมือกล ของ MEA ณ ห้อง 6-304A ชั้น 3 อาคาร 6 Student Center มหาวิทยาลัยรังสิต โดยการสอบมีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
 
11 เม.ย. 64 อยู่บ้าน
 
12 เม.ย. 64 อยู่บ้าน (ทราบข่าวคนที่ไปกินหมูกระทะติดเชื้อ COVID-19 และลุงไปเข้ารับการตรวจหาเชื้อ)
 
13 เม.ย. 64 กักตัวอยู่บ้าน (ทราบผลตรวจว่าลุงติดเชื้อ COVID-19)
 
14 เม.ย. 64 ไปเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ รพ. เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
 
15 เม.ย. 64 กักตัวอยู่บ้าน
 
16 เม.ย. 64 กักตัวอยู่บ้าน และได้รับแจ้งผลว่าติดเชื้อ COVID-19
 
โดยพนักงานจ้างเหมาฯ​ MEA ไม่ได้เข้าปฏิบัติงาน ณ การไฟฟ้านครหลวง ตั้งแต่ทราบผลติดเชื้อ COVID-19 และได้ปฏิบัติตัวตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ MEA ยังได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเพื่อป้องกันการระบาดอย่างเข้มข้นของ ศบค. เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 
ทั้งนี้ MEA แนะนำประชาชนใช้บริการในรูปแบบออนไลน์ https://www.mea.or.th/eservice/ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยจากโควิด ไม่ต้องเดินทาง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงสามารถแจ้งเหตุ หรือตรวจสอบค่าไฟฟ้าได้ผ่าน MEA Smart Life Application และ Line : MEA Connect ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living 
 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\