MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

MEA ลงพื้นที่จัดกิจกรรม ”MEA อาสาพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ เดือนตุลาคม”

17 ตุลาคม 2563 1083
 วันนี้ (17 ตุลาคม 2563) นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม "MEA อาสาพัฒนาชุมชน ในวันสำคัญของชาติเดือนตุลาคม" ตามแนวทาง "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 13 ตุลาคม) และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 23 ตุลาคม) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จิตอาสาพระราชทาน พนักงานอาสา MEA และช่างไฟฟ้าจากโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพของ MEA ร่วมลงพื้นที่ชุมชนริมคลอง ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทางเดินสาธารณะของชุมชน ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านของประชาชนเพื่อความปลอดภัย พร้อมทั้งบริการเปลี่ยนขอบยางตู้เย็นที่ชำรุดหมดสภาพ ให้ความรู้เรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การจัดการขยะในชุมชน รวมถึงสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า ณ ชุมชนวัดบางจาก อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี