MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

MEA ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการชุมชน ณ วัดสุทธาราม ถนนเจริญนคร

18 กันยายน 2563 109
 วันนี้ (18 กันยายน 2563) ผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน และพนักงานอาสา ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการชุมชน ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ประจำปี 2563” ณ วัดสุทธาราม ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภู เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

การออกหน่วยบริการชุมชนครั้งนี้ MEA ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคาร กุฏิ ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมถึงได้ถวายปัจจัยค่าน้ำ ค่าไฟ มอบน้ำยาล้างไตให้แก่คลินิกฟอกไต มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ วัดสุทธาราม
เพื่อใช้รักษาประชาชนในชุมชน พร้อมทั้งร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดพัฒนาพระอุโบสถวัดสุทธาราม นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสุทธารามอีกด้วย

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

รูปภาพ