MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

MEA จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน รวมพลังปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ ฟื้นฟูธรรมชาติอย่างยั่งยืน

28 สิงหาคม 2563 326
 
วันนี้ (28 สิงหาคม 2563) นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง คณะผู้บริหารฐานทัพเรือกรุงเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน MEA รวมประมาณ 200 คน ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2563 ซึ่งจัดต่อเนื่องมาทุกปี ณ ป่าชายเลน ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ และเพื่อน้อมถวายพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ นอกจากการปลูกป่าชายเลน เพื่อเสริมสร้างพื้นที่ป่าชายเลนในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและเป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์แล้ว MEA ยังได้เปิดนิทรรศการ สวนหย่อม ”ชีวิตในป่าชายเลน” จัดแสดงสิ่งมีชีวิต ที่พบเห็นได้ทั่วไปในระบบนิเวศน์ป่าชายเลนพร้อมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้สนใจ ได้เข้ามาศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลนในเมืองไทย ซึ่งจะช่วยเสริมความรู้ให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยวหรือนักเรียน นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาทำรายงาน จะได้มีความเข้าใจและเห็นแบบจำลองสัตว์นานาชนิดอีกด้วย

นอกจากนี้ ในช่วงบ่าย คณะผู้บริหารและพนักงาน ได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และครอบครัวประสบปัญหาหรือมีความเปราะบาง รวมจำนวน 24 ทุน ให้กับโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า และโรงเรียนวัดสาขลา รวมทั้งพนักงาน MEA ยังได้เข้าไปปรับปรุง ซ่อมแซม และเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าที่ชำรุดในห้องประชุมอเนกประสงค์ และจุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กทั้งในโรงเรียนอีกด้วย

สำหรับการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ป้อมพระจุลนั้น ก่อนหน้านี้ MEA ได้น้อมนำแนวโครงการพระราชดำริฯ การปลูกหญ้าแฝก แก้ปัญหาการพังทลายของหน้าดินโดยวิธีธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ โดยร่วมกับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ ดำเนินการปลูกป่าชายเลน จำนวน 200 ไร่ เพื่อลดปัญหาการพังทลายของหน้าดิน แต่ปรากฏว่า ต้นกล้าป่าชายเลนที่ปลูกใหม่บริเวณริมน้ำนั้น เสียหายเนื่องจากความแรงของคลื่นและดินตะกอนที่ถูกพัดพาออกไป MEA จึงได้ศึกษาและออกแบบการสร้างเขื่อนตะกอน โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์เหลือใช้ ได้แก่ เสาไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน จากโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน ทำให้มีเสาไฟฟ้าที่รื้อถอนจำนวนหนึ่ง นำมาปักเป็นแนวกันคลื่นแบบสลับฟันปลา มีระยะห่างระหว่างแนวเสา 1.5 เมตร สวมครอบด้วยยางรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดักตะกอนและลดแรงปะทะของคลื่น รวมระยะทาง ประมาณ 2,400 เมตร

จากผลการวิจัยของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2554 และปี 2558 เพื่อศึกษาประสิทธิผลการทำแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของ MEA บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า ทั้ง 2 ครั้ง สรุปผลได้ว่า แนวเขื่อนดักตะกอน สามารถลดแรงปะทะของคลื่นและดักตะกอนได้จริง ส่งผลให้ป่าชายเลนบริเวณด้านหลังแนวเขื่อนสามารถเติบโตได้โดยธรรมชาติ และไม่พบว่าแนวเสาไฟฟ้าสวมห่วงยางรถยนต์นั้น มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living