MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

MEA ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการชุมชน บริเวณวัดหลักสาม หนองแขม

28 สิงหาคม 2563 321
 วันนี้ (28 สิงหาคม 2563) นายสมบูรณ์ สมดุลยกนก ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จิตอาสาพระราชทาน และพนักงาน MEA ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการชุมชน ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ประจำปี 2563” ณ บริเวณวัดหลักสาม หนองแขม กรุงเทพมหานคร

ในการออกหน่วยบริการชุมชนครั้งนี้ MEA ได้ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโดยติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องถนนโซลาร์เซลล์ ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ใกล้แนวสายไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องวัดฯ ปรับปรุงเสาและสายไฟฟ้าบริเวณวัดเพื่อความปลอดภัย และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนจำนวน 15 ทุน ทุนละ 1,000 บาท มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนประชาบำรุง พร้อมทั้งร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโบสถ์ ศาลา ห้องน้ำบริเวณวัด และบริการอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนในชุมชน

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

รูปภาพ