MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

MEA ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการชุมชน ณ วัดบางเสาธง ถนนจรัญสนิทวงศ์ และสำนักปฏิบัติธรรมศรีมงคล นนทบุรี

21 สิงหาคม 2563 271
 
วันนี้ (21 สิงหาคม 2563) นายวันชัย เจียรวัฒนาวิทย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วยเรืออากาศตรีสำเริง เชี่ยวชูกุล และสิบเอกประสงค์ คุ้มประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA นำจิตอาสาพระราชทาน และพนักงานอาสา ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการชุมชน ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ประจำปี 2563” ณ วัดบางเสาธง ถนนจรัญสนิทวงศ์ และสำนักปฏิบัติธรรมศรีมงคล นนทบุรี

การออกหน่วยบริการชุมชน ณ วัดบางเสาธง ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 19 นั้น MEA ดำเนินการการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบริเวณโรงเรียนวัดบางเสาธง และวิหารหลวงพ่อพุทธโสธร ภายในวัดบางเสาธง พร้อมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทั้งการทาสีวิหารหลวงพ่อพุทธโสธร การทำความสะอาดบริเวณรอบอุโบสถ การมอบอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทยให้กับโรงเรียนวัดบางเสาธง พร้อมทั้งร่วมกันถวายผ้าป่าสามัคคี อีกด้วย

ทางด้านการออกหน่วยบริการชุมชน ณ สำนักปฏิบัติธรรมศรีมงคล อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี MEA ได้มอบโคมไฟ LED พร้อมติดตั้งใช้งาน และโคมโซล่าเซลล์ LED ให้กับสถานปฏิบัติธรรม รวมถึงมอบทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน ทุนละ 500 บาท มอบอุปกรณ์การเกษตรนอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสถานปฏิบัติธรรมฯ และทำความสะอาดคูคลองหน้าสถานปฏิบัติธรรมฯ แจกอาหารและเครื่องดื่มให้ประชาชนในชุมชน

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

รูปภาพ