MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

MEA ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการชุมชน ณ ชุมชนวัดคลองครุ และ ชุมชนวัดเสาธงหิน

7 สิงหาคม 2563 145
 วันนี้ (7 สิงหาคม 2563) นางเพ็ญจันทร์ ทรรศนกุลพันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน และพนักงานอาสา ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการชุมชน ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ประจำปี 2563” ณ ชุมชนวัดคลองครุ ซ.นวมินทร์ 74 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ และ ชุมชนวัดเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี

การออกหน่วยบริการชุมชน ณ ชุมชนวัดคลองครุ MEA ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย โดยตัดแต่งกิ่งไม้ที่ระสายไฟฟ้า มอบเบรคเกอร์ 3 เฟส 60 แอมป์ จำนวน 1 ชุด ติดตั้งเครื่องวัดฯ กุฏิสงฏ์ จำนวน 16 ชุด ปรับปรุงสายไฟของเครื่องวัดฯ ภายในชุมชน ถวายปัจจัยเพื่อการศึกษาแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมมอบชุดยาสามัญประจำบ้านและหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

ในส่วนของการออกหน่วยลงพื้นที่บริการชุมชน ณ ชุมชนวัดเสาธงหิน MEA ได้เข้าไปปรับปรุงระบบไฟฟ้า สายไฟ หลอดไฟส่องสว่าง แผงควบคุมไฟฟ้าภายในศาลาวัดเสาธงหินเพื่อความปลอดภัย มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและมอบชุดหลอดไฟส่องสว่างพร้อมระบบโซลาร์เซลล์ให้กับโรงเรียนวัดเสาธงหิน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชุมชนบริเวณรอบวัดฯ ร่วมกันทาสีกำแพงวัดเสาธงหิน และเปิดรับบริการรับชำระค่าไฟฟ้าอีกด้วย

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living