MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

MEA ออกหน่วยบริการชุมชน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ประจำปี 2563 ณ ชุมชนวัดสระบัว

4 สิงหาคม 2563 189
 วันนี้ (4 สิงหาคม 2563) นายพงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง นางสาวผ่องพรรณ กัลลประวิทย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน และพนักงานอาสา ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการชุมชนวัดสระบัว เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ประจำปี 2563 โดยได้มีการถวายกันสาดเมทัลชีทพร้อมติดตั้งบริเวณกุฏิพระ โต๊ะหมู่บูชา และชุดปิ่นโต ให้วัด รวมทั้งยังได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพระอุโบสถ ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนวัดสระบัว อย่างไรก็ตาม MEA ได้มีการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ และมาตรการการสวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอลล์ เพื่อความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจาก COVID-19

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

รูปภาพ