MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

ด่วน!! MEA เปิดรับสมัครอบรม ”โครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ” ปี 63 ฟรี 3 รุ่น และเตรียมให้บริการ MEA e-Fix เร็ว ๆ นี้

27 เมษายน 2563 781
            MEA เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพของ MEA เข้าอบรม ทดสอบและประเมิน (สัมภาษณ์) ประจำปี 2563 ฟรี เพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพงานด้านช่างไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยด้านไฟฟ้าในชุมชนของ MEA โดยในปีนี้ผู้รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถระบุรุ่นที่ต้องการเข้ารับการอบรมได้ ดังนี้

รุ่นที่ 2 : 13-15 ก.ค.63 (ปิดรับสมัคร 22 มิ.ย.63)
รุ่นที่ 3 : 7-9 ก.ย.63 (ปิดรับสมัคร 10 ส.ค.63)
รุ่นที่ 4 : 18-20 พ.ย.63 (ปิดรับสมัคร 30 ต.ค.63)

        รับสมัครจำนวนจำกัด โดยผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ https://www.mea.or.th/minisite/electrician

        นอกจากนี้ MEA ยังเตรียมเปิดให้บริการแก้ไขปัญหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านของประชาชนเพื่อส่งเสริมอาชีพต่อยอดโครงการฯ โดยสนับสนุนช่างไฟฟ้ามืออาชีพที่ผ่านการอบรมลงพื้นที่ให้บริการตรงถึงบ้านผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ผ่าน App MEA e-Fix ที่ทันสมัย สะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน จาก MEA เร็ว ๆ นี้