MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

กฟน. เปิดรับสมัครเข้าอบรมและทดสอบ “ช่างไฟฟ้ามืออาชีพ” รุ่นที่ 3-4/2562 ฟรี !! จำนวนจำกัด

26 มิถุนายน 2562 5109
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านอิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า เข้าอบรม ทดสอบ และสัมภาษณ์เพื่อประเมินขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 3 และ 4 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกิจกรรม “ช่างไฟฟ้ามืออาชีพ” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ประจำปี 2562

โดย กฟน. จะเปิดรับสมัครรุ่นที่ 3 และ 4/2562 สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-60 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านอิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างน้อย 3 ปี (มีหนังสือรับรองการทำงาน) และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำหน่ายของ กฟน. (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) โดยรุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-5 กรกฎาคม 2562 และจะเปิดการอบรมระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 สำหรับรุ่นที่ 4 จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม-4 กันยายน 2562 และจะเปิดการอบรมระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2562 โดยการอบรมทั้งสองรุ่นจะจัดขึ้น ณ อาคารฝึกอบรม 2 ชั้น 2-3 การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาขั้นตอนการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.mea.or.th/content/detail/3160/4740 พร้อมกรอกใบสมัครและยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่ งานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต (บีทีเอสชิดลม) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล nantawan.lam@mea.or.th หรือ pawan.ar@mea.or.th โทร. 0 2256 3593, 0 2256 3000 ต่อ 4592 เวลา 08.00-15.00 น. ในวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ขอสงวนสิทธิ์ในการสมัครแก่ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 แล้ว

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ปี 2562.pdf
ขนาดไฟล์: 820.87 KB
258 26 มิ.ย. 62
1 โครงการช่างไฟมืออาชีพ.docx
ขนาดไฟล์: 35.13 KB
236 26 มิ.ย. 62
2 แบบแจ้งความประสงค์ช่างไฟรุ่น3-4ปี62.doc
ขนาดไฟล์: 1,019.00 KB
248 26 มิ.ย. 62
3 แบบ กพร.101.pdf
ขนาดไฟล์: 168.17 KB
205 26 มิ.ย. 62
4 แบบ กพร.201.pdf
ขนาดไฟล์: 96.56 KB
180 26 มิ.ย. 62
5 แบบ คร.10 คำขอหนังสือรับรองฯ.pdf
ขนาดไฟล์: 325.89 KB
175 26 มิ.ย. 62
6 แบบ คร.14 คำขอใบแทนหนังสือรับรอง.pdf
ขนาดไฟล์: 54.87 KB
190 26 มิ.ย. 62
7 ตัวอย่างหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน.docx
ขนาดไฟล์: 14.74 KB
177 26 มิ.ย. 62
8 ระยะเวลา ตาราง เอกสาร ใช้สมัครช่างไฟรุ่น 3-4ปี62.docx
ขนาดไฟล์: 201.71 KB
240 26 มิ.ย. 62

รูปภาพ