MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

กฟน. เปิดรับสมัครเข้าอบรมและทดสอบ “ช่างไฟฟ้ามืออาชีพ” รุ่นที่ 1 - 2/2562 ฟรี !! จำนวนจำกัด

19 มกราคม 2562 14579

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านอิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า เข้าอบรม ทดสอบ และสัมภาษณ์เพื่อประเมินขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 1 และ 2 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกิจกรรม “ช่างไฟฟ้ามืออาชีพ” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ประจำปี 2562

 

โดย กฟน. จะเปิดรับสมัครรุ่นที่ 1 และ 2/2562 สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 – 60 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านอิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างน้อย 3 ปี (มีหนังสือรับรองการทำงาน) และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำหน่ายของ กฟน. (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) โดยรุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 1 กุมภาพันธ์ 2562 และจะเปิดการอบรมระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับรุ่นที่ 2 จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2562 และจะเปิดการอบรมระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 โดยการอบรมทั้งสองรุ่นจะจัดขึ้น ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) 

 

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาขั้นตอนการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.mea.or.th/content/detail/3160/4294 พร้อมกรอกใบสมัครและยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่ งานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต (บีทีเอสชิดลม) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล nantawan.lam@mea.or.th หรือ pawan.ar@mea.or.th โทร. 0-2256-3593, 0-2256-3000 ต่อ 4592 เวลา 08.00-15.00 น. ในวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ขอสงวนสิทธิ์ในการสมัครแก่ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 แล้ว

 

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
1รายละเอียดช่างไฟฟ้า62.pdf
ขนาดไฟล์: 279.00 KB
659 19 ม.ค. 62
2 แบบแจ้งประสงค์อบรมช่างไฟฟ้า-62.pdf
ขนาดไฟล์: 185.28 KB
517 19 ม.ค. 62
3 แบบ กพร.101.pdf
ขนาดไฟล์: 168.17 KB
419 19 ม.ค. 62
4 แบบ กพร.201.pdf
ขนาดไฟล์: 96.56 KB
412 19 ม.ค. 62
5 แบบ คร.10 คำขอหนังสือรับรองฯ.pdf
ขนาดไฟล์: 325.89 KB
387 19 ม.ค. 62
6 ตัวอย่างหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน.docx
ขนาดไฟล์: 14.74 KB
403 19 ม.ค. 62
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ รุ่นที่ 2-2562.pdf
ขนาดไฟล์: 65.65 KB
139 7 มิ.ย. 62
กำหนดการกิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ รุ่นที่ 2-2562.pdf
ขนาดไฟล์: 173.80 KB
115 7 มิ.ย. 62