MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

กฟน. ลงพื้นที่สร้างความสัมพันธ์ชุมชนต่อเนื่อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

17 สิงหาคม 2559 3865 


วันนี้ (11 สิงหาคม 2559) นายพงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจ นายสมศักดิ์ ตริยานุรักษ์ นางเรวดี สุทธินุ่น รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง และนายสารนิต อังศุสิงห์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “กฟน. สานสัมพันธ์ ดูแลระบบไฟฟ้า และส่งเสริมความยั่งยืนสู่ชุมชน” ครั้งที่ 2 ปี 2559 ต่อเนื่อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ ราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในพื้นที่ให้บริการของ กฟน. โดยการไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย ลงพื้นที่ชุมชนเกาะกลาง การไฟฟ้านครหลวงเขตลาดพร้าว ลงพื้นที่โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (หนู-บุตรอุปถัมภ์) และการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบัง ลงพื้นที่ลานกีฬาชุมชนสวนนกพัฒนา ซอยราษฎร์พัฒนา 15 เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ ทั้งนี้ได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้ความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED ช่วยให้เกิดความสว่างไสว เพิ่มความปลอดภัย และประหยัดพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากเป็นหลอดไฟที่มีประสิทธิภาพสูง กินไฟน้อย และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน รวมถึงจัดกิจกรรมสันทนาการแก่ชุมชน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อความยั่งยืนต่อไป


สำหรับกิจกรรม “กฟน. สานสัมพันธ์ ดูแลระบบไฟฟ้า และส่งเสริมความยั่งยืนสู่ชุมชน” ครั้งที่ 2 ปี 2559 จะจัดขึ้นในพื้นที่การให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงครอบคลุมทั้ง 18 เขต โดยมีกำหนดการลงพื้นที่ให้ความรู้ และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแก่ชุมชนอื่นๆ ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม - 20 สิงหาคม