MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

กฟน. ลงพื้นที่ให้ความรู้และปรับปรุงระบบไฟฟ้า เสริมสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน

17 สิงหาคม 2559 3638 


วันนี้ (4 สิงหาคม 2559) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดโครงการ Green and Safety Community Network ครั้งที่ 2 ปี 2559 โดยจัดกิจกรรม “กฟน. สานสัมพันธ์ ดูแลระบบไฟฟ้า และส่งเสริมความยั่งยืนสู่ชุมชน” ให้บริการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบจำหน่ายไฟฟ้า และแสงสว่างในชุมชน พร้อมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน ณ ชุมชนแฟลต สน.บางเขน ถนนพหลโยธิน แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.

นางมาริสา วงศ์ถิรวิทย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยผู้เชี่ยวชาญจาก กฟน. เพื่อให้คนในชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าเบื้องต้นของชุมชนได้ พร้อมทั้งยังมีการสาธิตวิธีการ Cardiopulmonary resuscitation (CPR) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากถูกกระแสไฟฟ้าดูด กิจกรรมสร้างรายได้โดยการทำตะกร้าสานอเนกประสงค์ที่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ การร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริการระบบไฟฟ้าระหว่างเจ้าหน้าที่ กฟน. และชุมชน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นเครือข่ายประสานความร่วมมือต่อไป ทั้งนี้ ในอนาคต การไฟฟ้านครหลวงยังมีการจัดอบรมตัวแทนชุมชนต่างๆ ให้มีทักษะด้านช่างไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ ซึ่งจะช่วยให้การดูแลระบบไฟฟ้าภายในชุมชนมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

สำหรับโครงการ “Green and Safety Community Network” ปี 2559 เป็นโครงการที่การไฟฟ้านครหลวงลงพื้นที่ให้บริการแก่ชุมชนในพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทั้ง 18 เขต โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2559 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 20 สิงหาคม 2559 และครั้งที่ 3 ในช่วงเดือนธันวาคม ปี 2559
 

รูปภาพ