MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

กฟน. จัดกิจกรรมค่ายแกนนำนักอนุรักษ์รุ่นจิ๋ว

31 กรกฎาคม 2559 3758

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดกิจกรรม "ค่ายแกนนำนักอนุรักษ์รุ่นจิ๋ว” โดยนำนิทรรศการอนุรักษ์พลังงานพร้อมทีมงานวิทยากรส่งมอบความรู้ ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพรู้คุณค่าให้กับเยาวชนถึงโรงเรียน โดยนำเสนอผ่านสถานีความรู้ต่างๆ ได้แก่ สถานีเครื่องใช้ไฟฟ้า สถานีเครื่องปรับอากาศ สถานีนํ้า และสถานีขยะ เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน และถ่ายทอดความรู้แก่คนรอบข้างสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์พลังงานต่อไป สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ และโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา กว่า 160 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

รูปภาพ