MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

กฟน. เชิญชมผลงานการออกแบบ Infographic ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเยาวชนไทย

31 กรกฎาคม 2559 6496

การไฟฟ้านครลวง (กฟน.) เชิญชมผลงานการออกแบบ Infographic Design Contest ในหัวข้อ “My Energy Conservation for Future Generation” โดย 12 เยาวชนไทย ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัล Inspirational Infographic จากกิจกรรม “ผู้นำเยาวไทย ใส่ใจอนุรักษ์พลังงาน” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และบริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่แผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน พร้อมคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรม“Global Youth Eco -Leadership summit 2016” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในช่วงเดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา

สำหรับผลงานการออกแบบ Infographic ในหัวข้อ “My Energy Conservation for Future Generation” ภาพที 1 ได้แก่ ด.ช. อนันต์ธนา ทะปะละ จากโรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง ภาพที 2 ได้แก่ ด.ช. เจนวิทย์ ธนสารสมบัติ จากโรงเรียนอัสสัมชัญ ภาพที 3 ได้แก่ ด.ช. พิชญะ อินทรพัฒนาวาณิช จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ภาพที 4 ได้แก่ ด.ญ. ศศิ อุ่นปิโยดม จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ภาพที 5 ได้แก่ ด.ญ. ชนินาถ เที่ยงน่วม จากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ภาพที 6 ได้แก่ น.ส. ภารดี วาดเขียน จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ ภาพที 7 ได้แก่ น.ส. อภิณห์พร สัณฐิติวัฒนกูล จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ ภาพที 8 ได้แก่ ด.ญ. บรรณพร รุ่งเจริญพร จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ ภาพที 9 ได้แก่ น.ส. วรรณวลี บุญชูสว่าง จากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ภาพที 10 ได้แก่ ด.ญ. ศุภรดา สุวรรณเลิศล้ำ จากโรงเรียนอัสสัมชัญ ภาพที 11 ได้แก่ น.ส. ณาฌา หิรัญญการ จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ ภาพที 12 ได้แก่ ด.ญ. รชยา หัตถเจริญกิจ จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
Infographic-CSR.zip
ขนาดไฟล์: 34.36 MB
833 31 ก.ค. 59

รูปภาพ