MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การขอใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ

การจัดเตรียมอุปกรณ์ สำหรับการขอใช้ไฟฟ้าแรงดันไม่เกิน 24 kV

29 เมษายน 2562 39110

การจัดเตรียมอุปกรณ์ของผู้ขอใช้ไฟฟ้าแรงดันไม่เกิน 24 kV

เพื่อให้ผู้ขอใช้ไฟฟ้าทราบแนวทางในการจัดเตรียมอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า
สำหรับประเทศไทย (มาตรฐาน วสท.) และสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของการไฟฟ้านครหลวง

หากมีข้อเสนอแนะ สามารถแจ้งได้ที่
กองวางแผนระบบไฟฟ้า ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
 

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
[Water Mark] - A4-คู่มือการจัดเตรียมอุปกรณ์ฯ_Upload File.pdf
ขนาดไฟล์: 20.48 MB
6,158 29 เม.ย. 62
[Water Mark] - A3-ภาคผนวก จ._Upload File.pdf
ขนาดไฟล์: 47.59 MB
5,158 29 เม.ย. 62
[เอกสารแนบท้าย] - ตารางสายเมนเข้าอาคาร-ฝบก..pdf
ขนาดไฟล์: 212.96 KB
70,550 29 เม.ย. 62