MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

mea map
ที่ตั้ง
การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ศูนย์บริการ 1130
อีเมล webmaster@mea.or.th
การเดินทาง รถไฟฟ้า MRT - สถานีคลองเตย
รถเมล์สาย 4, 13, 22, 45, 46, 47, 74, 115, 116, 141, 149
 
สถานที่ตั้งกฟน.เขต/สาขาย่อย
 
*กรุณาระบุรหัสเครื่องวัด 8 หลัก (Installation) หรือบัญชีแสดงสัญญาเลขที่ 9 หลัก (CA/Ref No.1) หรือแนบไฟล์ใบแจ้งค่าไฟฟ้า เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ MEA

ชนิดไฟล์ : *.pdf, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif
ขนาดไฟล์ : ไม่เกิน 2 MB.

อักษรความปลอดภัยRefresh Captcha