เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า < หน้าหลักประเภทที่ บ้านอยู่อาศัย

 

ลักษณะการใช้  สำหรับการใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย วัดและโบสถ์ของศาสนาต่าง ๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว

1.1 อัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน

อัตรารายเดือน

ค่าพลังงานไฟฟ้า

   

15 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก
(หน่วยที่ 1 
– 15)

หน่วยละ

2.3488 บาท


10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 16 – 25)

หน่วยละ

2.9882 บาท

10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 26 – 35)

หน่วยละ

3.2405 บาท

65 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 36 – 100)

หน่วยละ

3.6237 บาท

50 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 101 – 150)

หน่วยละ

3.7171 บาท

250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 – 400)

หน่วยละ

4.2218 บาท

เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป)

หน่วยละ

4.4217 บาท

ค่าบริการ (บาท/เดือน) :

8.19

 

1.2 อัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน

อัตรารายเดือน

ค่าพลังงานไฟฟ้า

   

150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก
(หน่วยที่ 
1 – 150)

หน่วยละ

3.2484 บาท

250 หน่วยต่อไป ( หน่วยที่ 151 – 400 )

หน่วยละ

4.2218 บาท

เกินกว่า 400 หน่วย
(หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป)

หน่วยละ

4.4217 บาท

ค่าบริการ (บาท/เดือน) :

38.22

 

1.3 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff )

อัตรารายเดือน

 

 

 

ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย)

ค่าบริการ (บาท/เดือน)

On Peak

Off Peak

 

1.3.1 แรงดัน 12 – 24 กิโลโวลต์

5.1135

2.6037

312.24

1.3.2 แรงดันต่ำกว่า 12 กิโลโวลต์

5.7982

2.6369

38.22

       

On Peak : เวลา 09.00 - 22.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์

Off Peak : เวลา 22.00 - 09.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์

             : เวลา 00.00 - 24.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ
                                               วันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันพืชมงคลและวันหยุดชดเชย)


หมายเหตุ

        ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1 ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ยังคงได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีถึงค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2558 และตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1 ที่ได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีจะต้องไม่เป็นนิติบุคคล และมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับถึงเดือนปัจจุบัน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้า

1. อัตราค่าไฟฟ้าข้างต้น เป็นอัตราที่เรียกเก็บรายเดือน ที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าไฟฟ้า ที่เรียกเก็บ ในแต่ละเดือน ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟฟ้าฐาน และ ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้า
 โดย
อัตโนมัติ (
Ft) โดยมีการเรียกเก็บ Ft ทุกเดือน แยกเป็นรายการในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า ทั้งนี้ Ft ที่เรียกเก็บจะปรับเปลี่ยน
ทุกๆ 
4 เดือน โดยกำหนดให้ Ft เป็นอัตราคงที่ต่อหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้า


อัตราค่า
ไฟฟ้าใหม่นี้เริ่มใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป


ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ จำนวนการดาว์โหลด วันที่ทำรายการ ดาวน์โหลด ดู
ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย.pdf 121 KB 7477 16 พฤศจิกายน 2558 คลิกเพื่อดาวน์โหลดtest


เกี่ยวกับองค์กร
เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
งานบริการ/ดาวน์โหลด
ความปลอดภัยทางไฟฟ้า