หน้าหลัก หน้าหลัก < หน้าหลัก      ·   อัตราค่าไฟฟ้ากลุ่มบ้านอยู่อาศัย
      ·   วิธีการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้า
            °    บ้านอยู่อาศัยอัตรา 1.1 (อัตราปกติ แบบก้าวหน้า)
            °    บ้านอยู่อาศัยอัตรา 1.2 (อัตราปกติ แบบก้านหน้า)
            °    บ้านอยู่อาศัยอัตรา 1.3 (อัตรา TOU) 
      ·   ช่องทางการชำระเงิน
            °   ชำระที่ทำการ กฟน. และสาขาย่อย
            °   ชำระที่เคาน์เตอร์ตัวแทนรับชำระค่าไฟฟ้า
            °   การชำระผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
            °   การชำระผ่านระบบหักบัญชีบัตรเครดิต
            °   การชำระผ่านตู้ ATM
            °   การชำระผ่านทาง Internet - Mobile Banking
            °   การชำระผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)
            °   การชำระผ่านระบบ  Mobile  Phone
          เกี่ยวกับองค์กร
เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
งานบริการ/ดาวน์โหลด
ความปลอดภัยทางไฟฟ้า