MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ขั้นตอนการดำเนินการ
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) » การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2559 » ขั้นตอนการดำเนินการ
การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2559

ขั้นตอนการดำเนินการเอกสารที่จะต้องใช้ในการยื่นแบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้ามีดังนี้

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
แบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้าโครงการขยะชุมชน.pdf
ขนาดไฟล์: 292.65 KB
21 23 มี.ค. 62