MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
  • MEA
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » โครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี พ.ศ.2559 » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

           การไฟฟ้านครหลวงจะดำเนินการตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ และข้อมูลทางด้านเทคนิค ตามวันและเวลาที่ได้รับแบบคำขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นครบถ้วนสมบูรณ์ โดยประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำขอเชื่อมต่อกับที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี ผ่านทาง www.mea.or.th ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
 
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้