MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) » โครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี พ.ศ.2559 » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี พ.ศ.2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

           การไฟฟ้านครหลวงจะดำเนินการตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ และข้อมูลทางด้านเทคนิค ตามวันและเวลาที่ได้รับแบบคำขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นครบถ้วนสมบูรณ์ โดยประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำขอเชื่อมต่อกับที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี ผ่านทาง www.mea.or.th ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม