MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
  • MEA
การตรวจสอบเครื่องวัดจาก กฟน. และยื่นแบบคำขอ Online
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » โครงการนำร่อง (Pilot Project) การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี พ.ศ.2559 » การตรวจสอบเครื่องวัดจาก กฟน. และยื่นแบบคำขอ Online

การตรวจสอบเครื่องวัดจาก กฟน. และยื่นแบบคำขอ Online

          ตามข้อกำหนดการเชื่อมระบบโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวงที่จะต้องควบคุมผลกระทบจากระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายต่อระดับแรงดันไฟฟ้า คุณภาพไฟฟ้า และความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า รวมถึงคำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน และความปลอดภัยจากการติดตั้งใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าฯ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จึงได้กำหนดข้อบังคับและคำแนะนำสำหรับขนาดกำลังการผลิตติดตั้งของระบบผลิต ไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์สำหรับบ้านและอาคารที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า ของ กฟน. ซึ่งตรวจสอบขนาดเครื่องวัดและยื่นแบบคำขอเชื่อมต่อ Online ได้ตาม Link ด้านล่างนี้

 "ตรวจสอบเครื่องวัดไฟฟ้าและยื่นแบบคำขอ Online"

แสดงผลได้กับ Google Chrome เท่านั้นกรุณา ทำแบบสอบถามตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าตาม Link "บ้านอยู่อาศัย" หรือ  "อาคาร" 


ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
เอกสารแนบท้าย6.1.pdf
ขนาดไฟล์: 189.92 KB
426 6 ก.ย. 59
เอกสารแนบท้าย6.2.pdf
ขนาดไฟล์: 191.29 KB
352 6 ก.ย. 59
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้