MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » การบริหารความเสี่ยงองค์กร » โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร » คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการ


 

 


นายชัยยงค์ พัวพงศกร
ผู้ว่าการ


 

 

รองผู้ว่าการ (กรรมการ)


นางชุลี ศุภวรรธนะกุล

การเงิน


นางมาริสา วงศ์ถิรวิทย์

แผนและพัฒนาองค์กร


นายสมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์

บริหารองค์กร


นายพงศักดิ์ ละมูนกิจ
ปฏิบัติการ 

นางเรวดี สิทธินุ่น
กิจการองค์กรและสังคม 
 
นายสมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี

บริการระบบจำหน่าย

 
นายสารนิต อังศุสิงห์
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์

วิชาการและบริหารพัสดุ

 
นายรุจ เหราบัตย์
ธุรกิจและบริการ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรนางเสาวคนธ์ วีระขจร

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรน.ส.ชลิตา ณรงค์ชัยกุบ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร

เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้