MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
 • MEA
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » การบริหารความเสี่ยงองค์กร » โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร » คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

  • 1

   กำหนดแนวนโยบาย พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดกลยุทธ์องค์กรด้านความเสี่ยง และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยมุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • 2

   ติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร และรายงานผลเป็นประจำทุกไตรมาส

  • 3

   เรื่องที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมอบหมาย

 


รายชื่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงนายวิทยา ฉายสุวรรณ

ประธานอนุกรรมการพ.ต.ท. ไถง ปราศจากศัตรู

อนุกรรมการ


 
นายมนัส แจ่มเวหา

อนุกรรมการนางเรวดี สุทธินุ่น

รองผู้ว่าการกิจการองค์กร
และสังคม
อนุกรรมการและเลขานุการนางเสาวคนธ์ วีระขจร

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร
ผู้ช่วยเลขานุการ

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
annual_report52.pdf
ขนาดไฟล์: 97.44 KB
128 12 เม.ย. 59
annual_report54.pdf
ขนาดไฟล์: 107.18 KB
234 12 เม.ย. 59
annual_report55.pdf
ขนาดไฟล์: 107.38 KB
362 12 เม.ย. 59
annual_report53.pdf
ขนาดไฟล์: 155.18 KB
77 25 พ.ย. 59
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้