MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA
มติ คำสั่ง และ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » การรับซื้อไฟฟ้าจาก Solar PV Rooftop เฟส 2 บ้านอยู่อาศัย » มติ คำสั่ง และ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

มติ คำสั่ง และ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

มติ/คำสั่ง/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเฟส 2 บ้านอยู่อาศัย


- ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่  ๒๔/๒๕๕๙ เรื่อง การแจ้งขยายกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System)

- ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ ๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การโอนสิทธิและหน้าที่ในคำขอขายไฟฟ้าหรือในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้า สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มให้ครบ ๑๐๐ เมกะวัตต์) พ.ศ. ๒๕๕๗
 

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ระเบียบรับซื้อไฟฟ้าsolar_rooftop100เมกะวัตต์.pdf
ขนาดไฟล์: 62.53 KB
264 5 มี.ค. 59
แนบ-1-ปริมาณรับซื้อ.pdf
ขนาดไฟล์: 177.58 KB
218 5 มี.ค. 59
แนบ-2.1แบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้ากฟน.pdf
ขนาดไฟล์: 357.56 KB
208 27 ต.ค. 59
แนบ-3-สถานที่ยื่น.pdf
ขนาดไฟล์: 211.89 KB
214 27 ต.ค. 59
แนบ-4-ค่าใช้จ่าย.pdf
ขนาดไฟล์: 65.82 KB
178 27 ต.ค. 59
แนบ-5.1-สัญญาซื้อขายไฟฟ้า-กฟน.pdf
ขนาดไฟล์: 102.52 KB
193 27 ต.ค. 59
แนบ-6-มาตรฐาน.pdf
ขนาดไฟล์: 230.00 KB
245 27 ต.ค. 59
แนบ-7.1-ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า-กฟน.pdf
ขนาดไฟล์: 340.85 KB
1,352 27 ต.ค. 59
ประกาศ-กฟน.-ที่-6-2558-การรับซื้อไฟฟ้าจาก-Solar-PV-Rooftop-เฟส-2-บ้านอยู่อาศัย.pdf
ขนาดไฟล์: 90.69 KB
253 27 ต.ค. 59
คำถามที่พบบ่อย-Solar-PV-Rooftop-เฟส-2-บ้านอยู่อาศัย.pdf
ขนาดไฟล์: 113.40 KB
204 27 ต.ค. 59
ประกาศ-กกพ-เรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากบ้านอยู่อาศัยเพิ่มให้ครบ-100-เมกะวัตต์-(แก้ไขเพิ่มเติม).pdf
ขนาดไฟล์: 536.07 KB
187 27 ต.ค. 59
ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน-Solar-เฟส-2-บ้านอยู่อาศัย.pdf
ขนาดไฟล์: 1.14 MB
208 27 ต.ค. 59
ประกาศ-กฟน-ที่-24_2559-เรื่อง-แจ้งขยาย-SCOD-Solar-PV-Rooftop.pdf
ขนาดไฟล์: 93.27 KB
205 27 ต.ค. 59
ประกาศ กฟน โอนสิทธิ Solar เฟส2ลว23พค60.pdf
ขนาดไฟล์: 138.17 KB
112 31 พ.ค. 60
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้