MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
 • MEA
แนวทางการยื่นอินเวอร์เตอร์ให้การไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบ
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » อินเวอร์เตอร์สำหรับระบบผลิตไฟฟ้า » แนวทางการยื่นอินเวอร์เตอร์ให้การไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบ

แนวทางการยื่นอินเวอร์เตอร์ให้การไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบ

การตรวจสอบอินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

อินเวอร์เตอร์ที่จะนำมาใช้งานกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม “ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครง ข่าย” โดยต้องมีรายงานผลการทดสอบที่แสดงว่าอินเวอร์เตอร์มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ กำหนดฯ และรายงานผลการทดสอบต้องออกโดยหน่วยงานหรือสถาบันทดสอบที่เป็นกลางและได้รับ การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (สำหรับอินเวอร์เตอร์) หรือได้รับการตรวจสอบและยอมรับจากการไฟฟ้านครหลวง

ผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายอินเวอร์เตอร์ที่ประสงค์จะยื่น ผลการทดสอบอินเวอร์เตอร์ให้ กฟน. ตรวจสอบสามารถยื่นเอกสารให้ กฟน. พิจารณาตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
วันเวลา : ทุกวันทำการตั้งแต่ ๐๙:๐๐ - ๑๒:๐๐ น. และ ๑๓:๐๐ - ๑๕:๐๐ น.
สถานที่ : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (ชั้น ๗ อาคารจอดรถ) การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ เพลินจิต ๓๐ ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

เอกสารที่ต้องยื่น  • 1

   หนังสือนำส่งเอกสาร

  • 2

   แบบกรอกข้อมูลผลการทดสอบการออกแบบสำหรับอินเวอร์เตอร์

  • 3

   รายงานผลการทดสอบการออกแบบ (Design Test Report) ของอินเวอร์เตอร์

  • 4

   ใบรับรองห้องทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 พร้อมรายละเอียดที่แสดงว่าสามารถทดสอบ Grid-connected Inverter

  • 5

   Catalog / Brochure ของอินเวอร์เตอร์

  • 6

   CD-ROM หรือ Flash Drive ที่บรรจุไฟล์ PDF ของเอกสารในข้อ ๓ – ๕


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

      : คุณมนัส อรุณวัฒนาพร, คุณวุฒิชัย สราญรมย์ หรือคุณณัฐศิษฎิ์ พรหมปาน

      : ๐๒-๒๕๖-๓๘๒๒ หรือ ๐๒-๒๕๖-๓๘๑๙

      : ๐๒-๒๕๖-๓๘๓๑

      : manata@mea.or.th, wuttichai_s@mea.or.th หรือ nattasit.pr@mea.or.th

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
หนังสือนำส่งเอกสาร.pdf
ขนาดไฟล์: 45.73 KB
209 5 มี.ค. 59
แบบกรอกข้อมูลผลการทดสอบการออกแบบ.pdf
ขนาดไฟล์: 105.61 KB
186 5 มี.ค. 59
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้