MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
  • MEA
มติ คำสั่ง และประกาศที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » การรับซื้อไฟฟ้าจาก Solar PV Rooftop » มติ คำสั่ง และประกาศที่เกี่ยวข้อง

มติ คำสั่ง และประกาศที่เกี่ยวข้อง

มติ คำสั่ง และ/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา


- มติ กกพ. เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2558 สำหรับโครงการ Solar PV Rooftop
- มติ กกพ. เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2558 สำหรับโครงการ Solar PV Rooftop (ฉบับแก้ไข)

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน-ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบ
ขนาดไฟล์: 71.12 KB
657 28 ต.ค. 59
ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.pdf
ขนาดไฟล์: 2.71 MB
196 28 ต.ค. 59
หมายเลข-1--แบบคำขอขายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า.pdf
ขนาดไฟล์: 304.79 KB
217 28 ต.ค. 59
หมายเลข-2-สถานที่ยื่นคำขอขายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า.pdf
ขนาดไฟล์: 47.02 KB
216 28 ต.ค. 59
หมายเลข-3-ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า-การตรวจสอบระบบอุปกรณ์-และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง.pdf
ขนาดไฟล์: 130.41 KB
233 28 ต.ค. 59
หมายเลข-4-แบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้า.pdf
ขนาดไฟล์: 250.90 KB
255 28 ต.ค. 59
หมายเลข-5-ข้อกำหนดคุณสมบัติของวัสดุ-อุปกรณ์-และการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา.pd
ขนาดไฟล์: 258.63 KB
235 28 ต.ค. 59
หมายเลข-6-ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า.pdf
ขนาดไฟล์: 324.54 KB
244 28 ต.ค. 59
ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ2).pdf
ขนาดไฟล์: 227.88 KB
266 28 ต.ค. 59
ประกาศที่27_2556.pdf
ขนาดไฟล์: 103.34 KB
266 28 ต.ค. 59
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบของ-กกพ.pdf
ขนาดไฟล์: 171.53 KB
267 28 ต.ค. 59
ประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาต.pdf
ขนาดไฟล์: 131.22 KB
224 28 ต.ค. 59
ประชาสัมพันธ์-กกพ-ย้ำสิทธิ.pdf
ขนาดไฟล์: 29.86 KB
226 28 ต.ค. 59
แจ้งมติ-กกพ.pdf
ขนาดไฟล์: 117.92 KB
312 28 ต.ค. 59
แจ้งมติ-กกพ2.pdf
ขนาดไฟล์: 227.43 KB
219 28 ต.ค. 59
คำถามพบบ่อย-Rooftop-PV_FAQs.pdf
ขนาดไฟล์: 261.65 KB
248 28 ต.ค. 59
ขยายระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย.
ขนาดไฟล์: 54.74 KB
684 28 ต.ค. 59
ประกาศ กฟน ที่ 24_2559 เรื่อง แจ้งขยาย SCOD Solar PV Rooftop.pdf
ขนาดไฟล์: 93.27 KB
251 28 ต.ค. 59
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้