MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
  • MEA
มติ คำสั่ง และ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » การรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP » มติ คำสั่ง และ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

มติ คำสั่ง และ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

มติ คำสั่ง และ/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ประกาศการหยุดรับคำร้องขอขายไฟฟ้าในรูปแบบ-Adder.pdf
ขนาดไฟล์: 44.60 KB
315 6 ก.ย. 59
ประกาศ_กกพ_เรื่องเปลี่ยนจากadderเป็นFiT_เพิ่มเตืม.pdf
ขนาดไฟล์: 129.88 KB
329 6 ก.ย. 59
ประกาศ หลักเกณฑ์การโอนสิทธิ p58_40.pdf
ขนาดไฟล์: 177.57 KB
312 6 ก.ย. 59
ประกาศ_กกพ เปลี่ยนAdderเป็นFiT เพิ่มเติมฉบับที่2.pdf
ขนาดไฟล์: 445.54 KB
270 6 ก.ย. 59
ประกาศ_กกพ.เรื่อง_การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากAdderเป็นFiT.pdf
ขนาดไฟล์: 695.83 KB
326 6 ก.ย. 59
ประกาศ กกพ.เรื่องกำหนดระยะห่างที่ตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม.pdf
ขนาดไฟล์: 1.75 MB
284 6 ก.ย. 59
8.5 ประกาศ กฟน. ที่45_2553 รับซื้อพลังงานลม@1 พ.ย. 2553.pdf
ขนาดไฟล์: 17.95 KB
273 13 ก.ย. 59
8.4 ประกาศ กฟน. 16_2553 @ 7 เมย 2553 ชะลอรับPV&WIND.pdf
ขนาดไฟล์: 34.85 KB
284 13 ก.ย. 59
8.8 ประกาศการหยุดรับคำร้องขอขายไฟฟ้าในรูปแบบ Adder ที่ 4_2558.pdf
ขนาดไฟล์: 44.60 KB
281 13 ก.ย. 59
8.7 ประกาศการหยุดรับคำร้องเสนอขายไฟฟ้าจากพลังงานลม ที่ 43_2557.pdf
ขนาดไฟล์: 46.22 KB
255 13 ก.ย. 59
8.1 ประกาศรับซื้อไฟฟ้าVSPP 39_2549 @ 27ธค 2549.pdf
ขนาดไฟล์: 120.89 KB
305 13 ก.ย. 59
8.3 ประกาศAdder(ฉบับ7) 6_2553 @ 4 กพ 2553.pdf
ขนาดไฟล์: 264.13 KB
309 13 ก.ย. 59
8.6 ประกาศ กฟน. ที่13_2554 ห้ามเปลี่ยนแปลงสาระสัญญาฯ.pdf
ขนาดไฟล์: 625.10 KB
264 13 ก.ย. 59
8.2 ประกาศAdder(ฉบับ5) 17_2551 @ 26 พค 2551.pdf
ขนาดไฟล์: 1.48 MB
296 13 ก.ย. 59
8.9 ประกาศ กฟน. ที่52_2559.pdf
ขนาดไฟล์: 191.02 KB
393 3 ต.ค. 59
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้