MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
หน้าหลัก » เกี่ยวกับองค์กร » การกำกับดูแลกิจการที่ดี » ระบบธรรมาภิบาลของ กฟน. » คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้านครหลวง 


นางโสภาวดี เลิศมนัสชัย

ประธานอนุกรรมการผศ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย

อนุกรรมการนายวิทยา ฉายสุวรรณ

อนุกรรมการนายชัยยงค์ พัวพงศกร
ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

อนุกรรมการนางเรวดี สุทธินุ่น

รองผู้ว่าการกิจการองค์กร
และสังคม
อนุกรรมการและเลขานุการนางเสาวคนธ์ วีระขจร

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร
ผู้ช่วยเลขานุการ

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
กฎบัตรอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี.pdf
ขนาดไฟล์: 117.64 KB
136 4 มี.ค. 59
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้