MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
อุบัติภัยประชาชนเนื่องจากไฟฟ้า
หน้าหลัก » ความปลอดภัยทางไฟฟ้า » ข้อมูลสถิติ » อุบัติภัยประชาชนเนื่องจากไฟฟ้า

อุบัติภัยประชาชนเนื่องจากไฟฟ้า

อุบัติภัยประชาชนเนื่องจากไฟฟ้า ม.ค. - ธ.ค. ปี 2560


  เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บไม่สาหัส รวม
งานก่อสร้างขนาดใหญ่ - - - -
งานรับเหมารายย่อย 5 1 2 8
ประชาชนทั่วไป(สายนอก) - 1 1 2
ประชาชนทั่วไป(สายใน) 6 - 4 10
ความบกพร่องของระบบ - - 1 1
รวม 11 2 8 21

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
สถิติอุบัติภัย.pdf
ขนาดไฟล์: 161.20 KB
507 1 ส.ค. 59
59_ข้อมูลสถิติอุบัติภัย.pdf
ขนาดไฟล์: 196.62 KB
419 16 มิ.ย. 60