MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
  • MEA
อุบัติภัยประชาชนเนื่องจากไฟฟ้า
หน้าหลัก » ความปลอดภัยทางไฟฟ้า » ข้อมูลสถิติ » อุบัติภัยประชาชนเนื่องจากไฟฟ้า

อุบัติภัยประชาชนเนื่องจากไฟฟ้า

อุบัติภัยประชาชนเนื่องจากไฟฟ้า ม.ค. - ธ.ค. ปี 2560


  เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส บาดเจ็บไม่สาหัส รวม
งานก่อสร้างขนาดใหญ่ - - - -
งานรับเหมารายย่อย 5 1 2 8
ประชาชนทั่วไป(สายนอก) - 1 1 2
ประชาชนทั่วไป(สายใน) 6 - 4 10
ความบกพร่องของระบบ - - 1 1
รวม 11 2 8 21

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
สถิติอุบัติภัย.pdf
ขนาดไฟล์: 161.20 KB
256 1 ส.ค. 59
59_ข้อมูลสถิติอุบัติภัย.pdf
ขนาดไฟล์: 196.62 KB
218 16 มิ.ย. 60
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้