MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA
จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า
หน้าหลัก » ความปลอดภัยทางไฟฟ้า » ข้อมูลสถิติ » จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า

จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า

จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า

ปี บ้าน
อยู่อาศัย
กิจการ
ขนาดเล็ก
กิจการ
ขนาดกลาง
กิจการ
ขนาดใหญ่
กิจการ
เฉพาะอย่าง
ส่วนราชการ
และองค์กรฯ
สูบน้ำเพื่อ
การเกษตร
ไฟ
ชั่วคราว
รวม
2545 1,861,339 415,243 19,086 1,183 1,861 9,508 - - 2,308,220
2546 1,916,757 429,797 19,268 1,335 1,931 9,574 - - 2,378,662
2547 1,986,747 447,499 19,478 1,411 1,995 9,734 - - 2,466,864
2548 2,056,473 461,074 19,815 1,456 2,080 9,902 - - 2,550,800
2549 2,127,323 468,933 19,850 1,554 2,122 10,255 - - 2,630,037
2550 2,193,529 473,546 19,910 1,600 2,251 10,798 - - 2,701,634
2551 2,278,072 480,159 19,791 1,660 2,338 11,317 - - 2,793,337
2552 2,405,286 483,022 19,191 1,776 2,415 11,246 - - 2,922,936
2553 2,512,598 487,704 19,085 1,883 2,486 11,388 - - 3,035,144
2554 2,585,233 486,478 19,084 1,968 2,528 11,322 - 9,082 3,115,695
2555 2,659,423 487,247 20,931 2,075 2,641 358 - 21,492 3,194,167
2556 2,755,418 490,029 21,511 2,130 2,775 316 - 23,203 3,295,382
2557 2,848,802 495,811 21,929 2,165 2,875 323 - 23,462 3,395,367
2558  2,961,051 509,086 22,167 2,215 2,959 324 - 24,236  3,522,038
2559 3,062,576 517,300 22,524 2,324 3,021 330 - 24,647 3,632,722
2560(พ.ย.) 3,141,217 499,236 22,771 2,348 3,091 322 - 25,168 3,694,153
ปี พ.ศ. 2559
ม.ค. 2,967,456 510,101 22,176 2,283 2,957 325 - 24,353 3,529,651
ก.พ. 2,976,282 510,510 22,181 2,287 2,953 329 - 24,422 3,538,964
มี.ค. 2,985,616 511,521 22,192 2,291 2,957 331 - 24,529 3,549,437
เม.ย. 2,991,132 510,946 22,239 2,300 2,962 336 - 24,590 3,554,505
พ.ค. 2,997,722 511,049 22,262 2,305 2,966 337 - 24,669 3,561,310
มิ.ย. 3,006,802 511,923 22,273 2,315 2,964 338 - 24,666 3,571,281
ก.ค. 3,017,460 512,594 22,308 2,315 2,970 339  - 24,712 3,582,698
ส.ค. 3,030,966 513,802 22,328 2,323 2,981 341  - 24,729 3,597,470
ก.ย. 3,038,911 515,056 22,345 2,321 2,991 340  - 24,627 3,606,591
ต.ค. 3,047,060 515,761 22,444 2,317 3,002 342  - 24,636 3,615,562
พ.ย.  3,057,067 516,861 22,508 2,323 3,014  341  - 24,641 3,626,755
ธ.ค.  3,062,576 517,300 22,524 2,324 3,021  330  - 24,647  3,632,722
รวม  3,062,576 517,300  22,524 2,324 3,021  330  - 24,647 3,632,722
ปี พ.ศ. 2560
ม.ค. 3,069,268 517,776 22,583 2,286 3,026 331 - 24,659 3,639,929
ก.พ. 3,074,389 518,908 22,569 2,285 3,031 326 - 24,819 3,646,327
มี.ค. 3,081,596 520,400 22,592 2,294 3,036 325 - 24,783 3,655,026
เม.ย. 3,085,780 521,478 22,605 2,305 3,047 325 - 24,923 3,660,463
พ.ค. 3,092,447 522,502 22,613 2,303 3,058 323 - 24,955 3,668,201
มิ.ย. 3,100,347 517,028 22,637 2,314 3,061 324 - 24,930 3,670,641
ก.ค. 3,109,105 509,186 22,635 2,314 3,062 323 - 24,989 3,671,524
ส.ค. 3,117,077 495,690 22,649 2,317 3,069 322 - 24,975 3,666,099
ก.ย. 3,126,880 497,108 22,725 2,326 3,077 321 - 25,004 3,677,441
ต.ค. 3,134,109 498,263 22,728 2,343 3,084 321 - 25,088 3,685,936
พ.ย. 3,141,217 499,236 22,771 2,348 3,094 322 - 25,168 3,694,153
รวม 3,141,217 499,236 22,771 2,348 3,094 322 - 25,168 3,694,153

ไฟล์แนบ

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามประเภท.pdf
ขนาดไฟล์: 106.83 KB
37 19 ธ.ค. 60
สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต.pdf
ขนาดไฟล์: 127.25 KB
27 19 ธ.ค. 60
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้