MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA
วันที่คิดค่าไฟฟ้าเป็น Off Peak
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » อื่น ๆ เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » วันที่คิดค่าไฟฟ้าเป็น Off Peak

วันที่คิดค่าไฟฟ้าเป็น Off Peak

วันหยุดราชการปกติที่คิดค่าไฟฟ้าเป็นช่วงเวลา Off Peak สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าอัตรา TOU

ลำดับ วันหยุด / ปี พ.ศ.      2559 2560 2561
1 วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 1 มกราคม 1 มกราคม
2 วันมาฆบูชา 22 กุมภาพันธ์ 11 กุมภาพันธ์ 1 มีนาคม
3 วันจักรี 6 เมษายน 6 เมษายน 6 เมษายน
4 วันสงกรานต์ 13 เมษายน 13 เมษายน 13 เมษายน
5 วันสงกรานต์ 14 เมษายน 14 เมษายน 14 เมษายน
6 วันสงกรานต์ 15 เมษายน 15 เมษายน 15 เมษายน
7 วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 1 พฤษภาคม 1 พฤษภาคม
8 วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม - -
9 วันวิสาขบูชา 20 พฤษภาคม 10 พฤษภาคม 29 พฤษภาคม
10 วันอาสาฬหบูชา 19 กรกฎาคม 8 กรกฎาคม 27 กรกฎาคม
11 วันเข้าพรรษา 20 กรกฎาคม 9 กรกฎาคม 28 กรกฎาคม
12 วันเฉลิมพระชนม์พรรษา - 28 กรกฎาคม 28 กรกฎาคม
13 วันเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหาคม 12 สิงหาคม 12 สิงหาคม
14 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 - 13 ตุลาคม 13 ตุลาคม
15 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 23 ตุลาคม 23 ตุลาคม
16 วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 5 ธันวาคม 5 ธันวาคม
17 วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 10 ธันวาคม 10 ธันวาคม
18 วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้