MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จำนวนประกาศ (22193 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
130310785
พัสดุ งานทาสีเสา Mono Pole 230 kV สายส่ง STB - TTT802 เสาชนิด Mono Pole ขนาด 34.66 เมตร ที่เสาเบอร์ 17 และเบอร์ 18 ถนนพระราม 2 (ขาเข้า) จำนวน 2 ต้น
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานา เมนเทนแนซ์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 18 พ.ย. 63
บ.ฟขร. 10/0353/2563
จัดซื้อ อะไหล่ซ่อมเครื่องนับธนบัตร หมายเลขครุภัณฑ์ 403030006000
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ยูนิ-สมาร์ท จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 3 ธ.ค. 63
ฝกส.067/2563
งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน Tie Line ลอดถนนพัฒนาการ ของสถานีย่อยพัฒนาการ ตามข้อโครงการ 12.3.11 ณ บริเวณถนนพัฒนาการ (ช่วงลอดแนวสายส่ง กฟผ.)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนีย์การช่าง
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 3 ธ.ค. 63
ฝบค.คส.1/2564
งานจัดทำแบบด้านวิศวกรรมไฟฟ้าด้วยโปรแกรม AutoCAD
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 3 ธ.ค. 63
TP3-4610-WGZ
ระบบโครงข่ายสำหรับเทคโนโลยี IoT
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท แคด-ไอที คอลซัลแท้นส์ (เอเชีย) พีทีอี ลิมิเต็ด จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 30 พ.ย. 63
บ.กบภ.86(บอ.1)/2563
จัดซื้อหน้ากากอนามัย
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้าน STEVE&JAMES
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 3 ธ.ค. 63
บ.ฟขป.10/0454/2563
ซื้อกระดาษ A4
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 3 ธ.ค. 63
LD3-3313-VTX
จ้างก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ในนามบริษัท ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ จำกัด โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ชุมชน คุณหญิงเลื่อนฤทธิ์ ถนนจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร (ค่าแรงพร้อมวัสดุและเครื่องมือกล)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม. จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 3 ธ.ค. 63
1/031/2563
จ้างป้องกันและกำจัดปลวกด้วยน้ำยาเคมีที่สถานีไฟฟ้าจำนวน 30 สถานี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวท์ แอ๊นท์ โกลด์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 3 ธ.ค. 63
MA3-8662-WSZ
Machine bolt 1/2 x 8 IN จำนวน 25,000 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บจก.อีร่า
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 3 ธ.ค. 63
บ.ฟขร.32/2056/63
ปักเสา-พาดสายไฟฟ้า 310000400180
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายสมชาย นัคราโรจน์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 3 ธ.ค. 63
บ.ฟขร.32/2042/63
ปักเสา-พาดสายไฟฟ้า 310000375612
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ดับเบิ้ลยู เทค
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 3 ธ.ค. 63
  • 22,193รายการ