MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จำนวนประกาศ (17063 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
บ.ฟขง.31/00163/2563
320000119887 บริเวณ บนโฉนด เลขที่ 79397 โครงการเทรนดี้ธารา ร่มเกล้า
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายสม บุศย์น้ำเพ็ชร
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 18 มี.ค. 63
บ.ฟขง.31/00139/2563
62300000000639 บริเวณ 85 ถ.มอเตอร์เวย์
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายสม บุศย์น้ำเพ็ชร
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 16 มี.ค. 63
บ.ฟขง.31/00143/2563
300001551084 (บริเวณ การเกษตร บนโฉนดเลขที่ 2807 ซ.ราษฎร์พัฒนา 15 แยก 2 )
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายสม บุศย์น้ำเพ็ชร
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 16 มี.ค. 63
บ.ฟขง.31/00149/2563
300001718803 (บริเวณ 325/1 5 ถ.เลียบคลองมอญ)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายสม บุศย์น้ำเพ็ชร
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 16 มี.ค. 63
บ.ฟขง.31/00148/2563
62300000001166 (บริเวณ 53/18 ซ.สมานพัฒนา ถ.ร่วมพัฒนา)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายสม บุศย์น้ำเพ็ชร
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 16 มี.ค. 63
บ.ฟขง.31/00152/2563
300001710177 (บริเวณ สถานี BKF-A139-A ซ.ร่มเกล้า 17)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายสม บุศย์น้ำเพ็ชร
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 16 มี.ค. 63
บ.ฟขง.31/00146/2563
300001722231 (บริเวณ 99/9 ถ.พัฒนาชนบท 3 )
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายสม บุศย์น้ำเพ็ชร
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 16 มี.ค. 63
บ.ฟขง.31/00145/2563
320000112557 (โครงการพฤกษาวิลล์ 112 (เฟส2)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายสม บุศย์น้ำเพ็ชร
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 16 มี.ค. 63
บ.ฟขง.31/00150/2563
300001718795 (บริเวณ 22/3 ซ.ขุมทอง-ลำต้อยติ่ง 5 )
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายสม บุศย์น้ำเพ็ชร
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 16 มี.ค. 63
บ.ฟขง.31/00151/2563
300001682218 (บริเวณ 15/6 หมู่ที่ 6 ซ.สมานพัฒนา )
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายสม บุศย์น้ำเพ็ชร
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 16 มี.ค. 63
บ.ฟขร. 10/0122.1 /2563
น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เดทตอล ไฮยีน มัลติ-ยูส
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 2 เม.ย. 63
บ.ฟขท.10/135/2563 ลว. 19 มีค. 63
ซื้อเก้าอี้มีพนักพิง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 19 มี.ค. 63
  • 17,063รายการ