MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จำนวนประกาศ (19020 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
บ.ฟขป.32/0346/2563
ปรับปรุงเสา-สาย
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส.พี.ดับบลิว.สตรีทไลท์ จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 9 ก.ค. 63
บ.ฟขร.32/0370-1/63
ซื้อขั้วหลอด E40 จำนวน 20 EA
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้าน ถาวรฮาร์ดแวร์ (3102200831572)
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 9 ก.ค. 63
ฟขป.บค.ตัด - ต่อ
จ้างงานตัดต่อเครื่องวัด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสที เอ็นจิเนียริ่งอินเตอร์เซอร์วิส จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 9 ก.ค. 63
ฟขป.บค.ตัด - ต่อ
จ้างงานตัดต่อเครื่องวัด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท คอลเลคทีฟ อิเล็คทริค จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 9 ก.ค. 63
ฟขป.บค.ตัด - ต่อ
จ้างงานตัดต่อเครื่องวัด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ศิวภัทร ไฟฟ้าเซอร์วิส จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 9 ก.ค. 63
ฟขป.บค.ตัด - ต่อ
จ้างงานตัดต่อเครื่องวัด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท 7 นาย 2019 จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 9 ก.ค. 63
บจ.ฟขป.32/0332/2563
พเดสาย ติดตั้งโคม
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายวิสูทธิ์ วันประดุง
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 2 ก.ค. 63
บจ.ฟขป.32/0336/2563
พเดสาย ติดตั้งโคม
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายวิสูทธิ์ วันประดุง
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 9 ก.ค. 63
บจ.ฟขป.32/0334/2563
พเดสาย ติดตั้งโคม
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายวิสูทธิ์ วันประดุง
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 3 ก.ค. 63
บจ.ฟขป.32/0338/2563
พเดสาย ติดตั้งโคม
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีดีดับเบิ้ลดี ซัพพลาย
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 2 ก.ค. 63
บจ.ฟขป.32/0342/2563
พเดสาย ติดตั้งโคม
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีดีดับเบิ้ลดี ซัพพลาย
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 9 ก.ค. 63
บจ.ฟขป.32/0340/2563
พเดสาย ติดตั้งโคม
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีดีดับเบิ้ลดี ซัพพลาย
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 3 ก.ค. 63
  • 19,020รายการ