MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จำนวนประกาศ (1094 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
61097219824
จ้างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า (ชั่วคราว) พร้อมรื้อถอน ที่ อาคารสำนักงานใหม่ การไฟฟ้านครหลวงคลองเตย
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ภูพัฒน์ ร่วมมิตร จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 11 ก.ย. 61
ฝคฟ.กสย.(ผช)012/2561
จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ประจำกองงาน ของบย. 21 รายการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ไพศาลฮาร์ดแวร์ (สำนักงานใหญ่)
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 21 ก.ย. 61
MP 094/61
ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 1 1/4 นิ้ว x 6 เมตร จำนวน 1,060 EA
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
บริษัท เค.โอ.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 21 ก.ย. 61
61097117092
จ้างซ่อมพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ อุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดิน 230 kV บางกะปิ-ชิดลม
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ภูพัฒน์ ร่วมมิตร จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 11 ก.ย. 61
61097096358
จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประจำปี 2561 ที่พระที่นั่งทิพย์พิมาณ จ.นครราชสีมา
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนสามัญสุวิท แอร์ เซอร์วิส
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 5 ก.ย. 61
61097208380
จ้างปรับปรุงเครื่องทำน้ำเย็นพร้อมอุปกรณ์ ที่ อาคารเครื่องทำน้ำเย็น อุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดิน 230 kV ลาดพร้าว-วิภาวดี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 10 ก.ย. 61
บ.ฟขบ.24/3.078.6/2561
จ้างเรือเปลี่ยนเครื่องวัดทางน้ำ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายพนม เรืองพานิช
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 19 ก.ย. 61
ฝคฟ.กสย.(ผช)011/2561
ซื้อเหล็ก 9 รายการ สย.ปากน้ำ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท กิจเจริญ (เจริญเมือง) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 21 ก.ย. 61
ฝคฟ.กสย.(ผช)010/2561
จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ MITSUBISHI
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.แสงทอง แมชชีนเนอรี่ (สำนักงานใหญ่)
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 21 ก.ย. 61
บ.ฟขบ.31/436/2561
ปักเสา-พาดสาย(300001410764)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายประภัสสร ชยุติรัตน์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 21 ส.ค. 61
บ.ฟขบ.31/473/2561
ปักเสา-พาดสาย(300001423061)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะบุคคลกนกกาญจน์และสายัณห์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 21 ส.ค. 61
บ.ฟขบ.32/2068/61
ปักเสา-พาดสายไฟฟ้า 120001556000
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นายสมชาย นัคราโรจน์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 13 ก.ย. 61
  • 1,094รายการ