MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จำนวนประกาศ (7380 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
บ.ฟขร. 33/068-1/2562
ล้างอัดฉีด ขร.681
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นุคารแคร์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 21 ก.พ. 62
บ.ฟขร. 33/066-1/2562
ล้างอัดฉีด ขร.640
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นุคารแคร์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 21 ก.พ. 62
บ.ฟขร. 33/067-1/2562
ล้างอัดฉีด ขร.702
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นุคารแคร์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 21 ก.พ. 62
บ.ฟขร. 33/065-1/2562
ล้างอัดฉีด ขร.360
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นุคารแคร์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 21 ก.พ. 62
บ.ฟขร. 33/064-1/2562
ล้างอัดฉีด ขร.357
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นุคารแคร์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 21 ก.พ. 62
บ.กวจ.022/2562
จัดซื้อ Strip LED
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านค้าทั่วไป (บ้านหม้อ)
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 23 ก.พ. 62
บ.ฟขร. 33/063-1/2562
ล้างอัดฉีด ขร.361
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นุคารแคร์
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 21 ก.พ. 62
บ.กวจ.018/2562
จัดซื้อ Split Core CT เพื่อใช้ในงาน SmartOLM
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท อินเตอร์เฟส คอนแทรคเตอร์ จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 23 ก.พ. 62
บ.กวจ.023/2562
จัดซื้อแพ๊คแบบเติมเงินค่าอินเทอร์เน็ต
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
DTAC
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 23 ก.พ. 62
บ.ฟขบ.31/025/62 ลว.24/1/62
จ้างปักเสา-พาดสายไฟฟ้า เลขที่ 300001197726
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณ เอ็นเตอร์ไพรส์ 2015
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 28 ม.ค. 62
บ.ฟขบ.31/028/62 ลว.6/2/62
จ้างปักเสา-พาดสายไฟฟ้า เลขที่ 300001490792
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลชัยรุ่งเรือง
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 7 ก.พ. 62
บ.ฟขบ.31/033/62 ลว.7/2/62
จ้างปักเสา-พาดสายไฟฟ้า เลขที่ 320000082492
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ทศทอง การไฟฟ้า จำกัด
เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามสเปก
ประกาศ ณ. วันที่ : 7 ก.พ. 62
  • 7,380รายการ