MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (2020 รายการ)

ปีงบประมาณ
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง
จำนวนเงินงบประมาณ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะทำสัญญา
2562
ซื้อปากกาลบได้ สำหรับกิจกรรมส่งเสริมให้ลูกค้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านช่องทางที่ กฟน. มีต้นทุนต่ำ (MEA Smart Buddy) ประจำปี ๒๕๖๒ 385,200.00 บาท
7 / 2562
2562
ซื้อหมอนผ้าห่ม สำหรับกิจกรรมส่งเสริมให้ลูกค้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านช่องทางที่ กฟน. มีต้นทุนต่ำ (MEA Smart Buddy) ประจำปี ๒๕๖๒ 196,452.00 บาท
7 / 2562
2562
ซื้อกระติกน้ำสุญญากาศ สำหรับกิจกรรมส่งเสริมให้ลูกค้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านช่องทางที่ กฟน. มีต้นทุนต่ำ (MEA Smart Buddy) ประจำปี ๒๕๖๒ 433,350.00 บาท
7 / 2562
2563
รองเท้าหนังหุ้มส้นทรงสูง (หุ้มข้อ) จำนวน 2,200 คู่ 1,741,960.00 บาท
8 / 2562
2563
รองเท้าหนังหุ้มส้นทรงสูง (แบบครึ่งแข้ง) จำนวน 1,200 คู่ 1,104,240.00 บาท
8 / 2562
2562
ซื้อกล่องเก็บอาหาร สำหรับกิจกรรมส่งเสริมให้ลูกค้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านช่องทางที่ กฟน. มีต้นทุนต่ำ (MEA Smart Buddy) ประจำปี ๒๕๖๒ 2,140,000.00 บาท
7 / 2562
2562
ผ้าลายสองชนิดที่ 1 (ผ้าเวสปอยต์) ทำจากฝ้ายล้วน ขนาดหน้ากว้าง 58 นิ้ว สีกากี จำนวน 25,468.50 เมตร 5,681,895.01 บาท
8 / 2562
2562
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบให้บริการเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกการไฟฟ้านครหลวง (Extranet) จำนวน 1 ระบบ แบบรวมอะไหล่ 1,396,457.00 บาท
8 / 2562
2562
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบ Smart Customer Service แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 ระบบ 7,627,986.13 บาท
8 / 2562
2562
24 kV UNIT SUB (TYPE I) จำนวน 1 SET 4,941,260.00 บาท
7 / 2562
2562
TERMINAL AL. LUG 185 sq.mm. จำนวน 5,600 EA 1,642,047.68 บาท
9 / 2562
2562
งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว ถนนสุขุมวิท (แบริ่ง-สมุทรปราการ) 49,220,000.00 บาท
6 / 2562
  • 2,020รายการ