MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (2830 รายการ)

ปีงบประมาณ
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง
จำนวนเงินงบประมาณ
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2564
TAP CONN COMPRESS 120 - 120 sq.mm. จำนวน 68,000 ea 905,134.40 บาท
12 / 2563
2563
ประกวดราคาซื้อระบบค้นหาข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,547,500.00 บาท
7 / 2563
2564
TAP CONN COMPRESS 120 sq.mm.R 16 AND 35 sq.mm.T จำนวน 48,000 ea 608,616.00 บาท
10 / 2563
2564
FULL TENSION SLEEVE 35 sq.mm. AL จำนวน 6,000 ea 723,855.00 บาท
10 / 2563
2564
POWER FUSE UNIT 24 kV 400 A (SMU 40) จำนวน 29 unit 679,712.15 บาท
10 / 2563
2564
SCREW CAP 25 A จำนวน 28,500 ea 1,048,723.05 บาท
10 / 2563
2564
OUTD.POW.FUSE 25 kV 400 A AU.DROP OPEN TYPE จำนวน 30 set 2,514,557.67 บาท
10 / 2563
2563
งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ร่วมกับโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก สัญญา 4 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 155,080,000.00 บาท
8 / 2563
2563
งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ร่วมกับโครงการทางพิเศษพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก สัญญา 3 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 17,120,000.00 บาท
8 / 2563
2563
ระบบจัดการการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Platform) 55,105,000.00 บาท
12 / 2563
2563
การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีย่อยคลองขุดใหม่ 40,800,000.00 บาท
6 / 2563
2564
จ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าชิดลมและศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าแจ้งวัฒนะ 2,272,680.00 บาท
7 / 2563
  • 2,830รายการ