MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (2488 รายการ)

ปีงบประมาณ
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง
จำนวนเงินงบประมาณ
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2563
POLE PLATE F/PIPE BRACKET 1-1/4 IN จำนวน 6,000 EA 2,765,736.00 บาท
6 / 2563
2563
PVC METER BOARD 20 X 2 X 120 CM จำนวน 8,000 EA 1,661,153.60 บาท
6 / 2563
2563
จ้างออกแบบมาตรฐานการเชื่อมต่อข้อมูลพื้นฐานสำหรับงานพัฒนาระบบ 1,579,320.00 บาท
1 / 2563
2563
งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการปรับปรุงถนนรอบเขตพระราชฐาน ตามข้อโครงการ 12.3.11 ณ ถนนศรีอยุธยา ช่วงแยกสามเสน - ถนนราชดำเนินนอก บริเวณหน้าวังสวนกุหลาบ 62,868,042.60 บาท
2 / 2563
2563
งานปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานของงานพัฒนาระบบงานสนับสนุนองค์กร (สพอ.) และพื้นที่บริเวณห้องประชุม 1,181,173.00 บาท
3 / 2563
2563
งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ในนาม บริษัท เดอะบลูทีค จำกัด โครงการ The Bluetique Resident ณ บริเวณถนนพหลโยธิน 1,270,576.00 บาท
4 / 2563
2563
งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน สำหรับ Feeder PK-427 ของสถานีย่อยพระโขนง ตามข้อโครงการ 12.3.11 ณ บริเวณแยกกล้วยน้ำไท ถนนพระราม 4 981,725.00 บาท
4 / 2563
2563
งานวางสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน 115 kV Circuit ONT-791 เพื่อจ่ายไฟให้ลูกค้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง สำหรับสถานีไฟฟ้าศรีนุช (YSNC) ถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกสวนหลวง 2,372,000.00 บาท
3 / 2563
2563
ซ่อมปั๊มน้ำดับเพลิงและปํีมน้ำที่ดี กฟน.เพลินจิต 620,000.00 บาท
1 / 2563
2563
ถุงมือหนังสำหรับสวมทับถุงมือยางแรงสูง 479,360.00 บาท
1 / 2563
2563
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ ที่ วังสระปทุม (บพ.1) 5,350,000.00 บาท
1 / 2563
2563
PREFORM DE. GRIP,COATED F/70 SQMM. AWC จำนวน 42,000 EA 1,692,889.80 บาท
5 / 2563
  • 2,488รายการ