MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเลขที่
MP3-8943-HBX
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
115 kV AIR SECTIONALIZING SWITCH 2000A (with motor)
กำหนดระยะเวลาประกาศและซื้อแบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63
ราคาแบบชุดละ
1,000.00 บาท
กำหนดเสนอราคา
2 เม.ย. 63 เวลา 08:30 - 16:30 น.
สอบถามทางอีเมล
foreignoperations@mea.or.th
สอบถามทางโทรศัพท์
02-220-5531
ราคากลาง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
MP3-8943-HBX.pdf [ขนาดไฟล์ : 32.2 KB]
วงเงินงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
9,085,594.91 บาท
เอกสารดาวน์โหลด
หน่วยงานที่่จัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายจัดหา
ประกาศ ณ. วันที่
17 มี.ค. 63
ผู้ลงประกาศ : พรเพ็ญ ส่งศิริ
ตำแหน่ง : พนักงานจัดหาพัสดุ 6
อีเมล์ : pornpen@mea.or.th
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ร้านกิมหยงการไฟฟ้า