MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (1337 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
AP62-1-002-TGX เลขที่โครงการระบบ e-GP 62027266543
จ้างปรับปรุงระบบ MEA Connext จำนวน 1 ระบบ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 22 ก.พ. 62 - 8 มี.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 มี.ค. 62
ฝกส.223/2561
งานก่อสร้างรั้วถาวร และประตูทางเข้าชั่วคราว ของสถานีย่อยธนานคร ตามข้อโครงการ 11.1.42.91 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 22 ก.พ. 62 - 1 มี.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 มี.ค. 62
MP1-8946-BHZ เลขที่โครงการ 61117409503
PREFORMED ARMOR GRIP SUPPORT FOR 400 sq.mm. AAC (code 6145-132-01000) จำนวน 1,000 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 22 ก.พ. 62 - 1 มี.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 มี.ค. 62
AP8-4601-WGZ เลขที่โครงการ 61127013051
ระบบ Mobile Mapping System (MMS) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 22 ก.พ. 62 - 12 มี.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 13 มี.ค. 62
MA2-8558-WGZ เลขที่โครงการ 61117416448
จัดซื้อ Fiberglass crossarm for communication cable 85 x 85 mm x 1.8 m (code 5625-662-31800) จำนวน 3,000 ท่อน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 22 ก.พ. 62 - 12 มี.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 13 มี.ค. 62
MA2-8615-WGZ เลขโครงการ e-gp 62027097309
Steel bayonet type B 2.33 m for tangent จำนวน 1000 ชุด
วันที่ขายแบบ : 22 ก.พ. 62 - 5 มี.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 6 มี.ค. 62
MP2-8948-CGZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP:61107162681
ซื้อ GUY WIRE 3/8 Inch (code 4010-303-30000) จำนวน 220,000 เมตร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 22 ก.พ. 62 - 12 มี.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 13 มี.ค. 62
HR2-5209-TGZ เลขที่โครงการระบบ e-gp : 62017341181
จ้างเหมาบริการงานคนงานพัสดุ จำนวนผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 33 คน (ระยะเวลาการจ้างรวม 8 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562) จำนวน 1 งาน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 21 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 มี.ค. 62
HR2-5208-TGZ เลขที่โครงการระบบ e-gp : 62017340996
จ้างเหมาบริการงานรับ-ส่งเอกสาร จำนวนผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 41 คน (ระยะเวลาการจ้างรวม 8 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562) จำนวน 1 งาน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 21 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 มี.ค. 62
LR2-3302-VGX
ซื้อลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 มม. จำนวน 552,000 กิโลกรัม
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 18 ก.พ. 62 - 7 มี.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 มี.ค. 62
MP1-8921-DGX เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61067362335
Power Transformer ขนาด 115/24 kV 36/48/60 MVA สำหรับสถานีย่อยมิตรไมตรี จำนวน 1 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 18 ก.พ. 62 - 7 มี.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 มี.ค. 62
MD2-4202-WGZ เลขที่โครงการ 62017003407
จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 18 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 27 ก.พ. 62
  • 1,337รายการ