MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (2320 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
บ.กรข.258/2562
จัดซื้อระบบบริหารจัดการทรัพยากรบนเครือข่าย (Active Directory)
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่ขายแบบ : 17 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 5 ก.พ. 63
ฝกส.181/2562
งานรื้อถอนอาคาร คอกหม้อแปลง และฐานอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการข้อ 12.1.60.1 ณ สถานีย่อยบางโคล่
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 16 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 24 ม.ค. 63
62127445016(EV/B003/2563)
ซื้อลิฟต์โดยสาร ที่ อาคาร 15 ฟขล.(งบ.3)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 15 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 27 ม.ค. 63
62127249026 (EV/B002/2563)
ซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ที่ บริษัท ไทยฟ้า (2511) จำกัด (งบ.3)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 14 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 ม.ค. 63
MP3-8952-ABX เลขที่โครงการ e-GP : 62107140831
Parallel tap compression connector for 185 sq.mm aluminum conductor run to 16-70 sq.mm aluminum and copper conductor tap จำนวน 17,000 ตัว
วันที่ขายแบบ : 14 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 ม.ค. 63
ฝกส.104/2562
ก่อสร้างสายส่งอากาศ 115 kV สถานีต้นทางคลองด่าน ตามข้อโครงการ 12.2.09.4 ณ บริเวณถนนสุขุมวิท แยกถนนตำหรุบางพลี - ถนนสุขุมวิท - แยกถนนปานวิถี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 13 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 30 ม.ค. 63
MP3-8971-FGZ เลขที่โครงการ 62117113656
24 kV current transformer , outdoor type, Single ratio 50/5 A (code 6120-627-05000) จำนวน 500 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 13 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 30 ม.ค. 63
MP3-8971-BGZ เลขที่โครงกลาง 62117195597
600 V Current Transformer 400/5 A (Window Type) (Code 6120-625-04000) จำนวน 4,500 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 13 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 28 ม.ค. 63
ฝทภ.003/2563
งานปรับปรุงอาคารห้องหม้อแปลงและคลังมิเตอร์ (อาคาร 7) ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 15 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 ม.ค. 63
MA3-7514-WGZ เลขที่โครงการ : 62107291265
จัดซื้อ LED LUMINAIRE CLASS P TYPE P 38 (code 6210-450-03800) จำนวน 3,000 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 10 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 29 ม.ค. 63
ฝกส.128/2562
งานก่อสร้างคอกหม้อแปลง No.2, Cable Trench และส่วนประกอบ ตามโครงการข้อ 12.1.56.1 ณ สถานีย่อยพระประแดง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 10 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 27 ม.ค. 63
ฝกส.187/2562
งานวางสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน 69 kV วงจร BOT-697 และ BOT-698 ในแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงแยกท่าพระถึงแยกบางแค ตามข้อโครงการ 12.2.03.3 ณ บริเวณถนนเพชรเกษม
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 9 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 24 ม.ค. 63
  • 2,320รายการ