MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (2706 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
TP3-4611-WGZ
จัดซื้อระบบจัดการการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Platform)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 18 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 ก.ย. 63
16/2563
งานปรับปรุงพื้นที่ห้องว่าง เพื่อจัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยสถานีไฟฟ้าที่สถานีย่อยบางบัวทอง พร้อมระบบปรับอากาศ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 17 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 ก.ย. 63
15/2563
งานปรับปรุงประตูรั้วสถานีไฟฟ้า จำนวน 19 สถานี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 17 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 ก.ย. 63
ฝกส.083/2563
งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ของสถานีย่อยมิตรไมตรี ตามข้อโครงการ ๑๒.๓.๑๖ ณ ถนนเลียบวารี บริเวณแยกตัดถนนคู้คลองสิบ
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่ขายแบบ : 16 ก.ย. 63 - 23 ก.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 24 ก.ย. 63
ID3-4633-WLZ
ระบบถ่ายทอดเสียงตามสาย อาคารที่ทำการใหม่ การไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
วันที่ขายแบบ : 31 ส.ค. 63 - 7 ก.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 ก.ย. 63
MA4-8505-WGZ เลขที่โครงการ e-GP : 63087344864
Pipe bracket 42 mm X 1,200 mm (5-degree) จำนวน 15,000 อัน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 15 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 ก.ย. 63
MA4-8515-WGZ เลขที่โครงการ 63087339651
RIGID STEEL CONDUIT SIZE 100,3005 MM.
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 15 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 ก.ย. 63
MD4-4201-WGZ เลขที่โครงการระบบ e-gp : 63087083139
เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Radial Shockwave Therapy) จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 15 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 ก.ย. 63
ฝกส.060/2562
งานก่อสร้างสายป้อนอากาศ 24 kV Feeder ST-426, 433 ของสถานีย่อยธนบุรีใต้ ตามข้อโครงการ 12.3.06 บริเวณถนนแสมดำ ซอยแสมดำ 17 (ซอยบางขนุน) แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 14 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 ก.ย. 63
MP4-8955-ABX เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63077022866
ประกวดราคาซื้อ 69 kV terminator kit for 800 sq.mm CU cable composite (riser) (Code 6145-277-82100) จำนวน 100 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP4-8955-ABX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 14 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 ก.ย. 63
ฝบค.ค.24/2562
งานก่อสร้างสายส่งอากาศ 115 kV สถานีย่อยออเงิน ช่วงถนนสุขาภิบาล 5 - ถนนวัชรพล
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 14 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 30 ก.ย. 63
63077470990 (EV/B028/2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ่อพักสายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน พื้นที่เวทีใหม่สวนอัมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 14 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 ต.ค. 63
  • 2,706รายการ