MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (1943 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
DE3-4251-WGZ เลขที่โครงการ e-Gp 62097087811
ซื้อเครื่องหาแนวสายไฟฟ้าใต้ดิน จำนวน ๑ ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 19 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 27 ก.ย. 62
MA3-8559-WGX เลขที่โครงการ e-GP : 62097114303
Universal fuse link, type K, rating 100 A with removable-button-head (Code 5920-353-10100) จำนวน 3,000 เส้น
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 18 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 30 ก.ย. 62
MA2-8544-WHZ เลขที่โครงการ e-GP : 62097116474
Thimble clevis for preformed deadend จำนวน 42,000 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 18 ก.ย. 62 - 10 ต.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 ต.ค. 62
FM0-4737-WGZ
ซื้อรถยกของขนาดยกได้ไม่น้อยกว่า 3.5 ตัน (Fork Lift ไม่น้อยกว่า 3.5 T) จำนวน 1 คัน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
วันที่ขายแบบ : 19 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : -
4162-980-02X
ประกวดราคาซื้อรถยกของ ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 4.5 ตัน (FORK LIFT) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 18 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 ก.ย. 62
TP2-3102-TSZ
จัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2562
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ขายแบบ : 9 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 20 ก.ย. 62
MA3-8522-WGX เลขที่โครงการในระบบ e-GP: 62097021468
ประกวดราคาซื้อSECURITY SEALS (PLASTIC) (Code 5210-681-03810)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 18 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 27 ก.ย. 62
MA3-8546-WGZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62087065335
ซื้อ BIRD GUARD ฝาครอบ BUSHING TYPE B (Code 6120-632-21020) จำนวน 6,000 อัน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 17 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 25 ก.ย. 62
MP3-8953-CGX เลขโครงการ e gp 62077493542
Stirrup clamp for 35-70 sq.mm. aluminum conductor run จำนวน 17500 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 17 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 ต.ค. 62
MP3-8946-FGZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62087109881
ซื้อผลิตภัณฑ์จับสายที่ปลายทางแบบเคลือบด้วยนีโอพรีน (Preformed Deadend, Neoprene Coated) ทำจากอะลูมิเนียมผสม ชนิดขึ้นรูปไว้ก่อนและเคลือบด้วยนีโอพรีน ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุ 70 ตร.มม. (Code 6145-137-07000)จำนวน 22,500 อัน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 17 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 25 ก.ย. 62
MP2-8923-ABX เลขที่โครงการในระบบ e-GP: 62077288178
จ้างทำ 69 kV GIS และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ พร้อมติดตั้ง สำหรับสถานีต้นทางวิภาวดี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 16 ก.ย. 62 - 15 ต.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 16 ต.ค. 62
MA2-7525-WHZ เลขที่โครงการ 62087132727
ซื้อ CAPACITOR 10 UF for 80 W high pressure mercury lamp (Code 6210-482-10100) จำนวน 8,000 ตัว
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 16 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 25 ก.ย. 62
  • 1,943รายการ