MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนประกาศ (2156 รายการ)

ประกาศเลขที่
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่
AP62-1-024-TGX เลขที่โครงการระบบ e-GP 62117084301
จ้างและจัดหาอุปกรณ์ต้นแบบด้าน IoT สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลให้กับพนักงาน จำนวน 1 ระบบ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 12 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 20 พ.ย. 62
ฝสอ.กสส.013/2562
เผยแพร่สปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2563
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 12 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 20 พ.ย. 62
MP3-8950-CBX เลขที่โครงการ e-GP : 62097479498
Terminator kit outdoor type for 12/20 kV 70 sq.mm. จำนวน 3,000 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 12 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 20 พ.ย. 62
LR3-3302-VGX เลขที่โครงการในระบบ e-Gp 62107192911
จัดซื้อกราวด์แพด จำนวน 309,600 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 14 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 29 พ.ย. 62
MP3-8940-CGZ เลขที่โครงการระบบ e-gp : 62087299753
Pin Post Insulator Class 56/57-2 (code 6155-160-57200) จำนวน 60,000 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 12 พ.ย. 62 - 12 ธ.ค. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 13 ธ.ค. 62
MP3-8950-BBX เลขที่โครงการในระบบ e-GP: 62097478693
Terminator kit outdoor type for 12/20 kV 240 sq.mm XLPE aluminum preassembly aerial cable
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 12 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 21 พ.ย. 62
บ.จจ./รฟ.3/068/2562
ตู้ PLC Remote IO 48 input, 32 output พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด และตู้ PLC LTF IO 72 input, 48 output พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้งานที่ สถานีย่อยหลักสี่
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ขายแบบ : -
วันที่ยื่นข้อเสนอ : -
บ.จจ./รฟ.3/067/2562
ซื้อตู้ PLC Remote IO 48 input, 32 output พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้งานที่ สถานีย่อยดอนเมือง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ขายแบบ : -
วันที่ยื่นข้อเสนอ : -
บ.จจ./รฟ.3/066/2562
ตู้ PLC Remote IO 48 input, 32 output พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ขายแบบ : -
วันที่ยื่นข้อเสนอ : -
ฝกส.168/2562
งานก่อสร้างฐานพร้อมคอกหม้อแปลง 69/24 kV Power Transformer No.3 ตามโครงการข้อ 11.1.30 ณ สถานีย่อยราษฎร์บูรณะ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 1 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 พ.ย. 62
ฝจย.กจว.บส.004/2562
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ใบอนุญาต ฯ ชนิดที่ 3 เทรลเลอร์ (หัวลาก - หางพ่วง)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 11 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 28 พ.ย. 62
ฝจย.กจว.บส.003/2562
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ใบอนุญาต ฯ ชนิดที่ 2 เพื่อขับรถบรรทุก 6 ล้อ และบังคับเครนที่ติดบนรถ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 11 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 28 พ.ย. 62
  • 2,156รายการ