MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

จำนวนประกาศ (1751 รายการ)

เลขที่สัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
MA2-7524-WGE
Street light control relay 60 A จำนวน 4,000 อัน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ประกาศ ณ. วันที่ : 18 พ.ย. 62
MP2-8975-MGE
จัดซื้อ Complete Set of Network Transformer 3P 12 kV 500 KVA (code 6120-622-51000) จำนวน 50 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท เจริญชัยอินเตอร์เทรด จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 18 พ.ย. 62
MP2-8991-BUX
โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ประกาศ ณ. วันที่ : 14 พ.ย. 62
MA2-7587-WSP
ท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี สำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าประเภทที่ 3 (RSC) 400 ท่อน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บจก. รอยัลเทค อินเตอร์เนชั่นแนล
ประกาศ ณ. วันที่ : 14 พ.ย. 62
MP1-8970-JGA
Separable connector for 12/20 kV 70 sq.mm. (Tee type) จำนวน 96 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหรัฐเพาเวอร์
ประกาศ ณ. วันที่ : 6 พ.ย. 62
LR2-4270-WGE
เครื่องพับเหล็กแผ่น จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บจก. โซเพ็ค
ประกาศ ณ. วันที่ : 25 ก.ค. 62
MD2-4206-WLE
ซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 3 เครื่อง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไจโก้ อินเตอร์เทรด จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 17 ต.ค. 62
MP1-8940-JGE
115 kV Horizontal Line Post Insulator (Stud Base) (Code 6155-164-11500) จำนวน 448 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ประกาศ ณ. วันที่ : 4 ต.ค. 62
HR2-5205-TGE
จ้างทำแหวนทองคำพร้อมกล่องบรรจุ สาหรับพนักงานที่มีอายุงานครบ 25 ปี 30 ปี 35 ปี และ 40 ปี ประจำปี 2562 จำนวน 963 วง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ ลัคกี้ สตาร์
ประกาศ ณ. วันที่ : 11 พ.ย. 62
MP2-8975-BGE
CSP TRANSFORMER 3P 24 kV 150 kVA (code 6120-619-45000) จำนวน 556 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท คิวทีซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ประกาศ ณ. วันที่ : 11 พ.ย. 62
HR2-5204-TGE
จ้างทำแหวนทองคำประดับเพชรพร้อมกล่องบรรจุ จำนวน 200 วง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท จีเวลลิสต้า จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 11 พ.ย. 62
MA2-7531-WGE
จัดซื้อ LED Luminaire class P type P60 จำนวน 3,000 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 11 พ.ย. 62
  • 1,751รายการ